Med debatoplægget Unge på kanten – sammen om nye løsninger sætter Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Bikubenfonden fokus på de unge, som ikke er en del af fællesskaberne på uddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.

Debatoplægget tegner et portræt af de unge, der lever på kanten af samfundet, identificerer hvad, der skal gøres anderledes i indsatsen og præsenterer en række praksiseksempler på, hvordan man kan arbejde med at styrke de unges livsmestring.

Projektets udgivelser

Unge på kanten – Sammen om nye løsninger

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere