Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte i 2019 et 2-dages kursus for regionens ledelse og medarbejdere om udvikling af fremtidens offentlige løsninger gennem solide og involverende partnerskaber med erhvervsliv, borgere, civilsamfund og andre offentlige aktører. Med udgangspunkt i regionens egen strategi og udviklingsprojekter fokuserede kurset på at træne regionens ansatte i at designe og drive innovative, borgernære og økonomisk robuste projekter og programmer på tværs af sektorer, organisationer og fagligheder. Oplægget var internt.

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere