Ny tværnordisk platform skal styrke samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationer på socialområdet

Den nordiske samfundsmodel står overfor komplekse sociale udfordringer på tværs af de nordiske lande. Med en ny civilsamfundsplatform vil Tænketanken Mandag Morgen styrke samarbejdet mellem sociale organisationer på tværs af Norden, organisationerne kan få gavn af hinandens erfaringer, viden og løsninger.

I 2021 afholdte Tænketanken Mandag Morgen, med en bevilling fra Nordisk Ministerråd og i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, det første Topmøde for Civilsamfund. Topmødet tydeliggjorde et uforløst potentiale for at styrke det nordiske civilsamfundssamarbejde, og mundede ud i en anbefaling om at etablere en fælles nordisk civilsamfundsplatform.  

Takket være en finansiering fra Nordisk Ministerråd kan vi nu gøre ambitionen til virkelighed. Med en stor opbakning og engagement fra et bredt udsnit af frivillige sociale organisationer udformer vi derfor lige nu den første nordiske civilsamfundsplatform. Formålet med at etablere platformen er at styrke de frivillige sociale organisationers virke og indsats, og skabe et rum for samarbejde, vidensdeling og sparring på tværs af de nordiske lande. 

Fem netværk med fokus på centrale problemstillinger i Norden

Civilsamfundsplatformen kommer til at bestå af fem netværk med hver deres fokus. Alle netværkene ledes af én udvalgt frivillig organisation fra et af de nordiske lande, som henholdsvis er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Fokusområderne vil blive centeret omkring centrale problemstillinger og tematikker, som opleves i alle de nordiske lande, så disse kan være med til at skabe stor værdi for de frivillige organisationer. 

Lige nu afholder vi workshops i alle de nordiske lande, og Grønland, Åland samt Færøerne for at få indsigt i hvilke fokusområder, civilsamfundsorganisationerne mener samarbejdet skal centres omkring. Senest har vi afholdt en workshop i Sverige, som har givet nye indsigter i hvilke oplevelser og problematikker civilsamfundsaktørerne oplever i deres hverdag.  

Læs mere om platformen her