Lanceringen af nye generative AI-platforme i form af blandt andet ChatGPT, Bard og Midjourney skabte en stor tilgængeliggørelse af AI-teknologogier, der tidligere var forbeholdt specialiserede kompetencer og arbejdsområder. Indtil lanceringen af de generative AI-værktøjer har digitalisering primært være forbundet med tekniske og IT-relaterede fagligheder – men nu påvirker digitalisering et langt bredere spektrum af fagligheder og arbejdsområder. Karakteren og tilgængeligheden af de nye AI-platforme udvider mulighederne for, hvordan AI vil påvirke arbejdsprocesser på tværs af funktioner og brancher. Derudover har det også gjort AI tilgængelig for små og mellemstore virksomheder, der ikke tidligere har haft økonomiske eller kompetencemæssige ressourcer til at udvikle eller implementere AI-løsninger. Imens internationale undersøgelser peger på udbredelsen af AI-værktøjer i et globalt perspektiv, mangler vi viden om, hvor udbredt teknologierne er i nordiske organisationer i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Dét er baggrunden for, at ADD-projektet, Digitalt Dogme, DI Digitalt, EY, HK, LinkedIn, Microsoft, Netcompany og Finansforbundet er gået sammen om at undersøge, hvordan fremkomsten af AI forandrer nordiske organisationers syn på digital transformation og deres behov for digitale kompetencer. Undersøgelsen er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen.

Undersøgelsen dykker ned i (1) de nordiske organisationers brug af AI i dag, (2) de nordiske organisationers forventninger til AI i fremtiden og (3) om fremkomsten af AI ændrer de nordiske organisationers kompetencebehov. Undersøgelsen rummer også en LinkedIn-baseret undersøgelse af, hvordan de nordiske organisationers AI-kompetencer ser ud i et globalt perspektiv. Afslutningsvis sættes undersøgelsens indsigter i et kvalitativt lys i en række case-interviews med nordiske praktikere udarbejdet af Digital Dogme.

Undersøgelsen peger blandt andet på at:

  • Over halvdelen nordiske organisationer anvender i dag AI, og det gør de særligt til produktion af tekst med brug af AI-værktøjer, som fx ChatGPT.
  • Selvom brugen er høj, er det kun 15 % af de organisationer, der anvender AI-værktøjer i dag, der har formuleret en strategi for brugen.
  • Inden for de næste tre år, forventer 2 ud af 3 af de nordiske organisationer, at de vil bruge mere AI

Hvis du vil vide mere om, hvordan AI forandrer nordiske organisationer, kan du downloade og rapporten Er nordiske organisationer klar til AI? nu. Her kan du også blive klogere på, hvordan resultaterne fordeler sig på de forskellige lande og organisationstyper, samt finde cases på hvordan anvendelsen af AI i Norden ser ud i praksis.

Projektets udgivelser

Medarbejdere på projektet

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Maria Lind Arlaud

Maria Lind Arlaud

Projektkoordinator

mla@mm.dk

Samarbejdspartnere på projektet