Kontakt

tk@mm.dk

Thomas Kjølbye
Analytiker

Thomas’ hjerte banker for de mange krydsfelter, hvor mennesker og teknologier mødes. Og uagtet om det er kunstig intelligens-, XR eller blockchainteknologier, så er Thomas drevet af, hvordan nye teknologier kan være værdiskabende i en bred forstand for borgere og organisationer i især demokrati- og arbejdsmarkedsrelaterede sammenhænge.

Thomas er i den forbindelse optaget af at forstå og formidle de mange nye dynamikker, muligheder og dilemmaer, som nye teknologier i stigende grad skaber i deres møde med samfundets forskellige facetter.

I Tænketanken Mandag Morgen driver Thomas bl.a. projektet AI i Norden, imens han i øvrigt spiller med i en række af ADD-projektets brede pallette af aktiviteter. Hans arbejde berør både det analytiske samt, hvordan ny viden kan komme ud over rampen til hhv. den brede befolkning eller til nøgleaktører i indsigtsfulde mødesteder.

I Tænketankens projekter har Thomas især fokus på at bringe sin tech-humanistiske faglighed på banen. Dét gælder især i kontekstualiseringen af nye – og gamle – teknologiske fænomener, dataetiske analyser og ansvarlig teknologiformidling.

Thomas’ særlige specialer er:

  • Nye teknologier og den digitale omstilling – og dens tilhørende potentialer og dilemmaer.
  • Digitaliseringspolitik i ind- og udland.

Baggrund

Thomas har en kandidatgrad i historie fra Københavns Universitet, hvor han skrev specialet i tech-historie med fokus på AI-narrativer. Før han kom til Tænketanken Mandag Morgen, arbejdede han som embedsmand i Dataetisk Råds sekretariat.

Ledelse

""

Andreas Nikolajsen
Direktør

andreas@mm.dk

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk