Med projektet Grønbog for et bæredygtigt energisystem fremlægger Tænketanken Mandag Morgen en ambitiøs og realistisk energiplan, der fremskynder frigørelsen fra russisk energi og adresserer klimakrisen. Projektet mundede ud i en grønbog i form af et løsningskatalog til, hvordan Danmark og EU accelererer den grønne omstilling i frigørelsen fra russisk gas og olie.

Grønbogen er blevet til på baggrund af et initiativ fra både Tænketanken Mandag Morgen og Ugebrevet Mandag Morgen som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022, og tager udgangspunkt i 25 hovedanbefalinger, der skal vejlede beslutningstagere til at få gennemført en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi.

I tilblivelsesprocessen faciliterede Tænketanken Mandag Morgen et kick-off møde og en række ekspertpanelmøder med det formål at indhente viden og perspektiver fra relevante samfundsaktører og organisationer og de fremmeste eksperter fra energi- og forsyningsbranchen. Grønbogen er derfor funderet i og udviklet med input fra en bred kreds af samfundets aktører med indgående fagligt og økonomisk kendskab til de udfordringer, som grønbogen adresserer.

Grønbogen er dertil blevet til i et samarbejde med CIP, COWI, Green Hydrogen Systems, PensionDanmark, SYNERGI og Ørsted.

Projektets udgivelser

Grønbog

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere