Grønbog for et bæredygtigt energisystem – sådan frigør vi os fra Putins fossile brændsler

Et løsningskatalog til hvordan Danmark og EU accelererer den grønne omstilling i frigørelsen fra russisk gas og olie. Grønbogen fremlægger en ambitiøs energiplan, som med udgangspunkt i 25 hovedanbefalinger skal vejlede beslutningstagerne til at få gennemført en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi.

Putins forfærdelige krig i Ukraine har på brutal vis udstillet, hvor sårbar Danmark og resten af EU er. Hver dag siden den 24. februar har EU-landene importeret for 4,5 mia. kr. energi fra Rusland, der har været med til at finansiere Putins krig. Det bør ikke fortsætte. Det haster med at frigøre os fra afhængigheden af de fossile brændsler fra Rusland. Denne opgave er afgørende for vores fremtidige sikkerhed.

Danmark har derfor brug for en ny, ambitiøs energiplan, der kan accelerere den grønne omstilling og samle nationens kræfter om at hæve ambitionerne for både energibesparelser og investeringer i vedvarende energikilder. Og Danmark skal vise lederskab og sætte turbo på en ekstremt ambitiøs udbygning af havvind i Nordsøen, der kan hjælpe EU-landene til at blive fri af den russiske energi.

Aldrig før har der været så stor urgency. Vi har ikke råd til at fejle. Det kræver et historisk stærkt politisk og økonomisk lederskab at lykkes med denne omstilling væk fra de fossile brændsler.

Denne grønbog er Mandag Morgens bud på, hvordan vi på en hurtig, effektiv og realistisk måde kan frigøre os fra denne afhængighed og lægge grunden til et nyt energisystem, hvor el og varme i fremtiden hentes fra vedvarende energikilder.

Til at udarbejde grønbogen har Mandag Morgen fået økonomisk støtte fra PensionDanmark, Copenhagen Infrastructure Partners, COWI, Green Hydrogen Systems og SYNERGI, der sammen med en række uafhængige eksperter, forskere og ngo’er har delt ideer, faglige input og analyser på en række møder i marts, april og maj 2022. Endvidere er der lavet en del desktop-research af både danske og internationale rapporter.

Der er brug for et bredt og innovativt samarbejde på tværs af alle særinteresser for at gennemføre grønbogens anbefalinger. Vi hilser det velkomment, at den danske regering, en række EU-lande og Europa-Kommissionen i den seneste tid har fremlagt planer, der vil sætte ekstra fart i den grønne omstilling. Men der er solide argumenter for, at ambitionerne bør hæves yderligere, så vi kan fremskynde frigørelsen fra den russiske energiafhængighed og levere effektive svar på klimakrisen.

Grønbogen indeholder 25 hovedanbefalinger, som er afgørende for at nå de ambitiøse mål. Vi skal spare mindst 23 pct. af vores energiforbrug frem mod 2030. Og til den tid kan vi blive 100 procent selvforsynende med el på landjorden ved at syvdoble den grønne strøm fra sol og vind – og supplere med geotermisk energi, biogas og overskudsvarme. Dermed kan vi helt frisætte Nordsøens enorme vinde til et nyt dansk eksporteventyr, som hjælper vores europæiske nabolande til hurtigere at gøre sig fri af den russiske energi.

Vi anbefaler bl.a. en kraftig acceleration med havvind på Nordsøen, så Danmark kan eksportere 30 GW havvind i 2030 og siden 65 GW i 2035 gennem nye udbudsmodeller og en mere markedsorienteret tilgang. Vi har desuden udarbejdet et udvidet digitalt løsningskatalog med 130 specifikke og detaljerede handlingsforslag målrettet de enkelte indsatsområder.

De styrende principper bag forslagene er, at vi skal satse mest muligt på bæredygtige energikilder, der understøtter den grønne omstilling og optimerer ift. CO2-reduktioner. Det gælder om at begrænse de fremtidige omkostninger fra klimaskader, og derfor anbefaler vi også, at man i både Danmark og EU undgår unødvendige ekstrainvesteringer i fossile energisystemer.

Vi har analyseret, hvilke barrierer der skal overvindes for at lave en accelereret grøn omstilling af energisektoren. Vi har kigget på de forskellige mulige og omkostningseffektive energiløsninger. Og vi har prioriteret de løsninger med kortest mulig afstand til markedet og til realisering.

Det er ikke længere nok bare at opstille fine langtidsmål, for nu bør vi uden tøven rykke ind i handlingsfasen. Det kan ikke gå for stærkt. Men lykkes det, kan Danmark tage afgørende spring i de næste 1, 3 og 8 år, der accelererer omstillingen og baner vej for en grøn energirevolution, som vækker genklang i hele Europa.

Det er vores forhåbning, at Danmark som grøn frontløbernation kan inspirere mange andre europæiske lande til at følge efter, så Putin og andre autoritære magter i fremtiden ikke kan føre krige for vores penge. Det er godt, at EU-landene den 30. maj 2022 blev enige om en delvis embargo imod import olie fra Rusland, men det er langt fra nok. Der skal meget mere til end kortvarige olie- og gasembargoer og hårde økonomiske sanktioner mod et aggressivt regime som Putins.

Vi står over for en fundamental skillevej.

Læs grønbogen på dansk
Read the green paper in English