Hvor mange danskere bruger kunstig intelligens, som fx ChatGPT? Hvor mange oplever udfordringer i deres digitale møde med det offentlige online? Og hvor mange danskere synes at det i orden, at meget af den digitale teknologi, som anvendes i hverdagen, har indbyggede fastholdelsesmekanismer?

Det og meget mere kan man læse om i den store Befolkningsanalyse om Danskernes Digitale Liv, som Tænketanken Mandag Morgen har gennemført, som en del af ADD-projektet. I undersøgelsen tager vi borgernes briller på og giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale teknologiske udvikling. Det omfattende datamateriale er formidlet på en lettilgængelig måde, hvor læseren selv kan interagere med materialet igennem en interaktiv, online digital rapport.

Læs den digitale rapport her