Tænketanken Mandag Morgens ADD-projekt udgiver ny stor rapport om Børns Digitale Liv

Tænketanken Mandag Morgen  udgav i maj en helt ny undersøgelse, som undersøger børn og unges oplevelse og holdninger til deres liv online.

Over halvdelen af børn og unge i 6. og 9. klasse har haft en ubehagelig oplevelse online, og næsten hvert andet barn mener, at de selv bærer en del af ansvaret for at være blevet udsat for ubehageligheder på nettet. Det er nogle af de opsigtsvækkende resultater, som indgår i den nye rapport Børns Digitale Liv, som er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen i vores Algoritmer, Data og Demokrati-projekt i samarbejde med Børns Vilkår, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.

Undersøgelsen, der baserer sig på svar fra 1447 børn i 6. og 9. klasse, dykker ned i børnenes egne erfaringer og perspektiver på deres liv online, og stiller blandt andet skarpt på børnenes oplevelser med misinformation, digital tryghed, de psykiske påvirkninger af teknologien – og ikke mindst hvem børnene mener har ansvaret, når de oplever noget ubehageligt online.

Læs mere om projektet og dyk ned i rapporten her