Ny undersøgelse: Over halvdelen af ledere og medarbejdere ser en risiko for, at indsamling og anvendelse af medarbejderdata skader relationen

Selvom ledere generelt er mere positivt stemte overfor brugen af digitale medarbejderdata end medarbejderne selv, vidner ny undersøgelse fra Tænketanken Mandag Morgen om, at det for begge grupper er tilliden, der er på spil, når digitale ledelsesværktøjer gør deres indtog på arbejdspladsen.

Spørgsmål om indsamling og behandling af medarbejderdata på arbejdspladsen kan nemt blive reduceret til en klagesang om GDPR. Men spørger man de danske ledere, er det faktisk ikke den nye digitale virkeligheds jura og reguleringskrav, der bekymrer dem. Det er hvordan tilliden mellem leder og medarbejdere kan udfordres, når de bruger medarbejderdata i deres ledelsespraksis. Og den bekymring har de tilfælles med medarbejderne.

I Tænketanken Mandag Morgens nye undersøgelse Digital dataindsamling på arbejdspladsen svarer over halvdelen af ledere og medarbejdere nemlig, at de ser en risiko for, at indsamling af medarbejderdata skader forholdet mellem leder og medarbejdere.

Undersøgelsen er gennemført som en del af Algoritmer, Data og Demokratiprojektet (ADD-projektet) i samarbejde med Dansk Erhverv, DI, Djøf, DM, FH, Finansforbundet, Forsikringsforbundet og IDA, og er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt ledere på det danske arbejdsmarked, der kortlægger ledernes holdninger til og oplevelser med indsamling af digitale medarbejderdata.

Resultaterne pegede på en overvejende skepsis overfor indsamling af medarbejderdata. Hver femte medarbejder havde sågar følt sig overvåget på grund af dataindsamlingen. Derfor har med den aktuelle undersøgelse ønsket at bidrage med viden om, præcist hvor udbredt fænomenet er blandt ledere, og hvordan de forholder sig til udfordringerne.

Et udbredt fænomen, som deler vandene

Undersøgelsen viser, at hele 8 uf af 10 ledere anvender digitale medarbejderdata i deres ledelsespraksis. Det er dog ikke ensbetydende med, at tendensen nyder bred opbakning blandt dem. Selvom et flertal på 46 procent af lederne er positivt stemt overfor brugen af medarbejderdata, er et stort mindretal på 38 procent samtidigt skeptiske.

Lederne er dog samlet set klart mere positive end medarbejderne. Hvor næsten halvdelen af ledere bakker op om dataindsamlingen, er det kun en fjerdedel af medarbejderne, der kan sige det samme. Medarbejdernes ve og vel lader ellers til at være i fokus i ledernes anvendelse af medarbejderdata. Lederne er i undersøgelsen blevet spurgt ind til formålene med at indsamle data, og her er nogle af de hyppigste svar medarbejdertrivsel, forebyggelse af stress og understøttelse af kompetenceudvikling.

”Indsamlingen og brugen af digitale medarbejderdata som et redskab for ledere er kommet for at blive, og der bliver kun flere og mere avancerede muligheder for at anvende apps eller anden software til det formål. Det er et marked i høj vækst. Derfor er det helt afgørende med spilleregler, gennemsigtighed og dialog på arbejdspladserne om, hvad formålet med dataindsamlingen er, hvordan data anvendes og hvem, der har adgang til dem. Det er nok det vigtigste budskab vi kan sende med den nye analyse”, siger strategidirektør Lisbeth Knudsen, Tænketanken Mandag Morgen.

Behov for dialog til at værne om den relationelle tillid

Uagtet gode intentioner, så vidner resultaterne om, at der er væsentlige afvigelser mellem ledernes og medarbejdernes oplevelse af den nye digitale virkelighed på arbejdspladsen. Mens 2 ud af 3 ledere rapporterer, at de har talt med deres medarbejdere om indsamling af digitale medarbejderdata, er det kun 1 ud af 4 medarbejdere, der oplever, at deres leder har klargjort formålet med dataindsamlingen.

Alligevel er over halvdelen af både ledere og medarbejdere enige om, at der er en risiko for, at indsamling og anvendelse af medarbejderdata skader den indbyrdes relation. Et af de centrale værn mod tillidsbrud som undersøgelsen peger på, er øget fokus på kommunikation. Både blandt ledere og medarbejdere øges trygheden omkring brugen af medarbejderdata, når der er en åben dialog om omfanget og formålet.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, skal du være meget velkommen til at kontakte senioranalytiker Casper Casper Waldemar Hald.

SE UNDERSØGELSEN HER