Nyt, tværnordisk projekt: Tænketanken Mandag Morgen samler unge til uddannelsesworkshops over hele Norden

Tænketanken Mandag Morgen og Nationalt Center for Erhvervspædagogik undersøger i projektet Futureproofing VET in the Nordics, hvordan nordiske erhvervsuddannelser bliver mere attraktive for unge mennesker, der står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse, og hvordan uddannelsesinstitutionerne sikrer, at uddannelsernes indhold fremmer den grønne omstilling.

Som en del af projektet inviterer vi unge fra Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Åland, Finland og Danmark til at mødes og workshoppe om fremtidens nordiske erhvervsuddannelser, for at få indsigt i, hvad de unge mener er vigtigt, når de vælger uddannelse. Formatet er en debatstafet, der rejser fra land til land og engagerer unge over hele Norden i debatten. Projektet har et særligt fokus på diversitet, da vi ved, at unge, der står på tærsklen til at vælge ungdomsuddannelse, ikke er en homogen gruppe. Unge præges og motiveres forskelligt, og det er ikke nødvendigvis det samme, der vejer tungest på vægtskålen, når de træffer deres uddannelsesvalg. I projektet vil vi derfor inkludere stemmer fra en mangfoldig ungdom, så vi får en bred vifte af meninger, oplevelser og perspektiver.

Projektet løber fra 2023 til 2025 og finansieres af Nordisk Ministerråd.

LÆS MERE OM PROJEKTET HER