Med den grønne omstilling accelereres kravene til at få opdateret vores kompetencer på arbejdsmarkedet. Det understreger behovet for en stærk kultur for livslang læring, som ikke eksisterer på det danske arbejdsmarked i dag. Behovet for opkvalificering er her nu og i mange typer af jobfunktioner. Danmark har dog et stærkt udgangspunkt for at styrke opkvalificeringen til den grønne omstilling. Det er ikke nyt, at arbejdsmarkedet forandrer sig, og at behovene for kompetencer skifter. Her har den danske flexicurity-model givet os gode forudsætninger for at håndtere et arbejdsmarked i forandring igennem mange årtier. Det skyldes et i international sammenhæng relativt velfungerende efter- og videreuddannelsessystem, som skal sikre den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet, og at virksomheder og organisationer herigennem kan få adgang til relevante kompetencer. Med den grønne omstilling ser vi ind i en omfattende omstilling af arbejdsmarkedet samt en teknologisk udvikling og en aldrende befolkning , som sætter yderligere krav til efteruddannelse.

Tænketanken Mandag Morgen står hertil bag en rapport, der  viser, at den grønne omstilling påvirker hele arbejdsmarkedet, og at alle kan forvente at skulle udvide eller opdatere deres viden og kompetencer til den grønne omstilling, samt et brief, der samler nyere viden fra rapporter og analyser om netop efter- og videreuddannelse.


 

Projektets udgivelser

Rapport

Brief

Medarbejdere på projektet

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere