Da coronapandemien lukkede landet ned i marts 2020, lagde der sig et tæppe over civilsamfundet. Den vante hverdag blev med et sat i stå for de mange organisationer, og “plejer” var ikke en mulighed længere. Alt skulle gentænkes, nytænkes og gøres på nye måder. Men coronakrisen åbnede også et læringsrum og skabte helt nye frihedsgrader til at eksperimentere. Et af resultaterne blev en enorm vækst af innovation blandt landets ungeorganisationer.

Barrierer er blevet nedbrudt, og mange ungeorganisationer har kastet sig ud i det ukendte, har prøvet nyt og er blevet klogere. Nogle eksperimenter er blevet til nye indsatser, andre er blevet til et fornyet syn på det, der fandtes i forvejen. Sætninger som “vi ses på Zoom” var sort snak for blot få år siden, men er blevet hverdag nu. Nyskabelserne er mange og tager mange former.

Men hvordan kan det være, at et benspænd som coronakrisen blev det, der kunne puste liv og nytænkning i ungeorganisationerne? Hvad har vi lært – og hvad tager vi med os? I denne analyse kortlægges de nyskabelser, som de civile ungeorganisationer har iværksat under coronakrisen, og de væsentligste perspektiver og erfaringer herfra.

Publikationen skal tjene som inspiration til og grundlag for en fælles læringsforståelse af coronaresponsen blandt ungeorganisationerne, så vi kan fastholde og videreudvikle den innovationskraft, der blomstrede under krisen.

Analysen kortlægger innovationen på socialområdet under coronakrisen, og er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Tuborgfondet og Bikubenfonden. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte ungeorganisationer samt perspektiver fra centrale eksperter på området.

Projektets udgivelser

Analyse

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere