Da samfundet lukkede ned i marts 2020, slap det en hidtil uset innovationskraft løs på socialområdet.

Med Innovation på socialområdet – læring i en krisetid kortlægges den innovation, der fandt sted på socialområdet under nedlukningen af samfundet i foråret 2020 samt de barrierer og drivere, som har påvirket innovationen. I publikationen samles også op på den vigtigste læring fra initiativerne med henblik på at udlede, hvordan aktører på det sociale område kan skabe de bedste betingelser for innovation og nye løsninger fremadrettet, også efter coronakrisen.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Bikubenfonden og bygger på et omfattende kvantitativt og kvalitativt datamateriale.

Projektets udgivelser

Undersøgelse

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere