Med den grønne omstilling følger ikke blot et stigende behov for arbejdskraft, som kan løfte de mange opgaver, som følger med1 . Vi ser også ind i et behov for styrket kompetenceudvikling af alle på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at der med den grønne omstilling følger en transformation ikke alene af vores energisystemer, men af den måde tonegivende organisationer fungerer og opererer på i Danmark.

Det har i sidste ende også konsekvenser for arbejdsmarkedet, og de kompetencer der er brug for, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Udgangspunktet er heldigvis stærkt – mange af de kompetencer, som kræves til den grønne omstilling, bygger ovenpå eksisterende kompetencer på det danske arbejdsmarked. Der er derfor ikke behov for at omskole men for at opkvalificere. Og det gælder os alle sammen.

Under programmet Fremtidens grønne arbejdsmarked har Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med CONCITO gennemført en undersøgelse, der beskriver, hvordan den grønne transformation påvirker organisationers behov for kompetencer og de konkrete tværgående kompetencer, som kræves af den grønne omstilling. Undersøgelsens resultater er blandt andet publiceret i en rapport og i en kortere brief-version.

Projektets udgivelser

Brief

Rapport

Medarbejdere på projektet

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere