Vidensgrundlaget samler central viden om udsatte unge og deres deltagelse i samfundets brede fællesskaber – de fællesskaber som langt de fleste unge deltager i på deres uddannelser, i foreningslivet, og hvor de bor. Det er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Hjem Til Alle alliancen, Ungdommens Røde Kors, BL – Danmarks Almene Boliger, TrygFonden, Tuborgfondet og Bikubenfonden. Vidensgrundlaget er blevet til på baggrund af en kortlægning af – primært dansk – litteratur samt interviews med centrale eksperter på området. Vidensgrundlaget er udgivet i 2019.

Projektets udgivelser

Vidensgrundlag

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere