Coronakrisen har påvirket de unges trivsel – både psykisk, fysisk, socialt og fagligt. Dette er efterhånden blevet slået fast af adskillige undersøgelser af coronakrisens konsekvenser, der blandt andet viser, at ensomheden blandt unge er steget markant, at de unges læring har været stærkt udfordret, og at savnet til venner og fællesskaber har været stort. Dertil har de unge som samfundsgruppe været udsat for en kritik, hvor de over en bred kam er blevet udskældt for at sprede smitte. Dette på trods af at de fleste unge har udvist stor ansvarlighed og har givet afkald på oplevelser, der normalt bidrager til nogle yderst formative år i den enkeltes personlige udvikling.

Dette projekt udspringer af en motivation for på lokalt plan at inddrage de unge i samtalen om, hvordan coronakrisen har påvirket deres trivsel, og hvordan vi bedst styrker og samler op på denne i forbindelse med genåbningen af samfundet.

Projektet er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Sønderborg Kommune og med inddragelse af Sønderborg Ungdomsråd. Hensigten er at belyse, hvordan unge i Sønderborg selv mener, at coronakrisen har påvirket dem hidtil, samt hvilke bekymringer de gør sig om coronakrisens mere varige konsekvenser.

Idékataloget bygger på Sønderborgs unges egne udsagn og perspektiver og indeholder idéer til tiltag, store som små, som kommunen, uddannelsesinstitutioner, undervisere, elevråd, civilsamfund og venner kan sætte i gang for at gøre en forskel for netop Sønderborgs unges trivsel.

Projektets udgivelser

ungelivet under corona

Rapport

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere