Tilbage til vidensfelt

Projektkatalog  – Et stærkere demokrati for alle

Hverdagsdemokrati i fokus

Med en ny undersøgelse, der er den første af sin slags, skal Tænketanken Mandag Morgen sammen med TrygFonden tage temperaturen på hverdagsdemokratierne i Danmark. Undersøgelsen er blandt andet bygget op omkring en omfattende survey om danskernes erfaringer med hverdagsdemokratierne samt kvalitative og kvantitative undersøgelser af lokale nøglepersoner i en bred vifte af centrale, hverdagsdemokratiske aktører. Undersøgelsen udkommer i efteråret 2023.

LÆS MERE

Lokaldemokrati i nybrud

I undersøgelsen ‘Lokaldemokrati i nybrud’ undersøger Tænketanken Mandag Morgen, hvordan kommunerne lykkedes med at skabe borgerinddragelse med fokus på de barrierer og potentialer, som kommunerne oplever. Vi har spurgt alle landets kommunaldirektører gennem en spørgeskemaundersøgelse og suppleret med en række dybdegående interviews, inddraget inspirerende cases og bragt en gruppe kommunaldirektører med ind i et udviklingsrum for at finde veje til nye løsninger.

LÆS MERE

Når valgfesten udebliver

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med en række centrale aktører udarbejdet et idékatalog, der anskueliggør årsagerne til, at nogle vender demokratiet ryggen og fremlægger konkrete forslag til initiativer, der kan øge valgdeltagelsen. Idékataloget, der baserer sig på fokusgrupper, interviews og drøftelser med eksperter, er særligt rettet mod kommuner, regioner, boligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og civilsamfundsorganisationer. Publikationen blev lanceret forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

LÆS MERE
Tilbage til vidensfelt