Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at demokratiet skal udvikles og plejes. Det er ikke noget, der bare kommer som en selvfølgelighed til os. Overalt i verden er demokratiet på tilbagegang og bukker under for autokratierne. Derfor skal vi fokusere på at give frisk ilt og opmærksomhed til vores demokratiske fora – hvad enten de er nationale, regionale, lokale eller helt nede på gadeplan. I kommunerne udvikles demokratiet i disse år gennem en markant øget brug af forskellige former for borgerinddragelse, borgerhøringer, og de såkaldte §17 stk. 4. udvalg med blandet besætning af politikere og borgere og samskabelsesprojekter. 

I Tænketanken Mandag Morgen vil vi gerne understøtte den udvikling, og vi har efterhånden righoldige erfaringer med virkningsfulde og inddragende formater for borgerinvolvering – både nationalt og kommunalt og i hverdagens mange mikrodemokratier i foreninger, skoler, boligområder, Facebook-grupper osv. Fra de fysiske samlinger over de digitale borgermøder til de medierede bevægelser omkring en konkret sag. Det er noget særligt, når borgergrupper og civilsamfundets mange aktører kommer på banen med deres behov, forventninger og løsninger. For det sidste er ikke uvæsentligt. Løsningerne! For at få et mere inkluderende demokrati, som danskerne i al sin mangfoldighed kan se sig i, er vi derfor også optaget at bedre at forstå og engagere dem, der vælger deltagelse i demokratiet fra.

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Projektkatalog

Hverdagsdemokratier i fokus

Med en ny undersøgelse, der er den første af sin slags herhjemme, tager Tænketanken Mandag Morgen sammen med TrygFonden temperaturen på hverdagsdemokratierne i Danmark. Undersøgelsen er bygget op omkring et omfattende survey om danskernes erfaringer med hverdagsdemokratierne, samt kvalitative og kvantitative undersøgelser foretaget med lokale nøglepersoner fra centrale, hverdagsdemokratiske organisationer. Undersøgelsen udkommer i starten af 2024.

LÆS MERE

Demokratiet – en truet styreform?

Vi afholder i 2022 og 2023 en debatrække med politikere og eksperter om det internationale samfunds muligheder for at genskabe et demokratisk momentum.

LÆS MERE

Lokaldemokrati i nybrud

Tænketanken Mandag Morgen har undersøgt, hvordan landets kommuner arbejder med at engagere og inddrage borgerne i politikudvikling og udmøntning, samt hvilke barrierer og potentialer kommunerne oplever for at skabe vedkommende lokal borgerinddragelse. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra kommunaldirektører landet over, en række dybdegående interviews og inspirerende cases på kommunal borgerinddragelse. 

LÆS MERE
Når valgfesten udebliver

Når valgfesten udebliver

Tænketanken Mandag Morgen står bag denne undersøgelse, der belyser årsagerne til, at nogle borgere vender demokratiet ryggen, og fremlægger konkrete forslag og ideer til initiativer, der kan øge valgdeltagelsen. Undersøgelsen, som er baseret på et omfattende kvalitativt datamateriale fra enkeltinterviews, fokusgrupper og ekspertinterviews, er særligt rettet mod kommuner, regioner, boligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og civilsamfundsorganisationer. Publikationen blev lanceret forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

LÆS MERE

Vores Stemmer – borgerhøringer i tre kommuner

I projektet Vores Stemmer samler Tænketanken Mandag Morgen centrale aktører om at gentænke den demokratiske samtale og skubber på udviklingen gennem en ny form for politisk samtale; nye måder, som borgerne kan deltage i de politiske beslutningsprocesser på og en anden dialog mellem borgere og politikere. Vores Stemmer  er gennemført i kommunerne Assens, Roskilde og Varde med omkring 200-250 deltagere i hver kommune.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.