Landets største kommuner og Tænketanken Mandag Morgen går sammen om syv principper for en ny og bedre beskæftigelsesindsats

Seks af landets største kommuner – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers (6-byerne) er gået sammen med Tænketanken Mandag Morgen om at definere hvilke grundlæggende principper, der skal være styrende for fremtidens beskæftigelsesindsats. Det er blevet til syv principper for fremtidens indsats, og er 6-byernes bidrag til regeringens planer om en reform af beskæftigelsesområdet.

En ny beskæftigelsesindsats: frisætning, én indgang for virksomhederne og tillid

De syv principper lægger op til op til en frisætning og et mærkbart skifte i dansk beskæftigelsesindsats, hvor blandt andet virksomhedssamarbejdet styrkes med én indgang, proceskrav afløses af resultatkrav, hvor mødet mellem borger og ”system” bygger på tillid, og hvor indsatser igangsættes i tæt dialog mellem borger og medarbejder, og ikke på baggrund af regler og krav i lovgivningen.

For 6-byerne er en kommende reform en mulighed for at styrke indsatsen

I grundlaget for SVM-regeringen står der, at man ønsker en større reform af beskæftigelsesområdet. En reform af beskæftigelsesindsatsen kan blive et vindue til at skabe en endnu bedre indsats, hvis den stramme regelstyring af området gentænkes. Men det er vigtigt også at holde fast i de ting, som er veldokumenteret og virker i dag. For den kommunale beskæftigelsesindsats har bidraget til, at både ledigheden og antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet og er historisk lav i dag. Det gælder både for ledige, som ikke har andre udfordringer end ledighed og for dem, som kæmper med mere komplekse problemer udover ledighed.

6-byerne hilser derfor en kommende reform af området velkommen, og rækker samtidig ud til et samarbejde med regeringen for at sikre, at en kommende reform også bidrager til en beskæftigelsesindsats som styrkes og fortsat leverer stærke resultater.

Principperne blev lanceret og præsenteret til en konference d. 15. maj 2023 med deltagelse af beskæftigelsesministeren, politiske repræsentanter fra 6-byerne og Reformkommissionen.

Læs udgivelsen her

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – syv principper for fremtidens indsats