Tænketanken Mandag Morgen og arbejdsmarkedets parter bag nyt analyseprojekt om lederes digitale dataindsamling

Sammen med organisationerne IDA, Finansforbundet, Djøf, DM, Forsikringsforbundet, FH, Dansk Erhverv og DI undersøger Tænketanken Mandag Morgen, hvordan ledere indsamler og bruger digitale medarbejderdata til at træffe beslutninger om medarbejdernes trivsel, præstation og udvikling.

Undersøgelsen vil basere sig på en survey foretaget mellem 600 ledere i den offentlige og private sektor. I undersøgelsen kigger vi også på, hvordan ledere håndterer eventuelle konflikter med medarbejdere, som opstår i kølvandet på de nye dataindsamlingsmetoder, regler og retningslinjer om dataindsamling på arbejdspladserne og på ledernes kompetencer udi de nye værktøjer. 

Undersøgelse fortaget blandt medarbejdere peger på behov for mere viden om ledelsens rolle og håndtering af dataindsamling 

Partnerskabet om lederundersøgelsen finder sted på baggrund af en tidligere survey om dataindsamling og digital overvågning på arbejdspladsen, som Tænketanken Mandag Morgen foretog i 2022. Resultaterne viste nemlig, at et flertal af medarbejdere oplever, at deres ledere indsamler data om dem – og det på trods af at kun et fåtal af medarbejderne var positivt stemt overfor foretagendet. Undersøgelsen viste også, at lederes kommunikation om dataindsamling hænger positivt sammen med medarbejdernes oplevelser med indsamling af digitale medarbejderdata. 

Mens undersøgelsen var godt repræsenteret på medarbejdersiden, deltog kun få ledere. Derfor ved vi ikke, hvordan ledere reelt benytter sig af og forholder sig til digital dataindsamling på arbejdspladsen – og det er grunden til, at vi har igangsat en ny undersøgelse med fokus på lederne.  

Udarbejdelse af anbefalinger for hvordan danske arbejdspladser bedst muligt håndterer den nye virkelighed med digitale værktøjer til dataindsamling 

Resultaterne af den nye undersøgelse vil blive offentliggjort til en fælles konference i partnerskabet til september 2023. Som en del af konferencen vil der blive foretaget rundbordssamtaler, og sat gang i en dialog om brug af data fra digitale værktøjer. 

Dialogen skal munde ud i konkrete anbefalinger, og samarbejdet er en del af en større indsats for at fremme ansvarlig brug af data i erhvervslivet og vil bidrage til at skabe en debat om, hvordan digitale værktøjer kan bruges på effektiv og forsvarlig vis for både ledere og medarbejdere.  

Undersøgelsen foretages i regi af projektet ADD, som arbejder for at styrke den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.