Ny nordisk lederuddannelse for topchefer i den offentlige sektor

Er du kommunal topleder og arbejder med at finde nye veje til udvikling af velfærden? Tænketanken mandag Morgen tilbyder en ny lederuddannelse målrettet den offentlige sektors topchefer på direktørniveau i samarbejde med norske KS-konsulent.

Velfærdens ledere

Tænketanken Mandag Morgen, det danske Komponent – Kommunernes Udviklingscenter og Norske KS-Konsulent er gået i samarbejde om at tilbyde en nordisk lederuddannelse målrettet topchefer på direktørniveau i den offentlige sektor. Ideen er at give kommunale topchefer fra norske og danske kommuner mulighed for at mødes i et innovativt forum for at udforske og diskutere centrale udfordringer i kommunerne.

Norge og Danmark står på mange måder med de samme udfordringer på velfærdsområdet, og det er derfor nemt at se mulighederne for den gensidige inspiration. Det handler om økonomi, styringsmodeller, kernevelfærd, tværsektorielt samarbejde, digitalisering og brug af kunstig intelligens, grøn omstilling, borgerinddragelse, mangel på arbejdskraft og demografisk udvikling. Der er genkendelighed hele registret rundt.

Ledelse og netværk på tværs af landegrænser

Det eksklusive udviklingsforløb giver deltagerne en unik mulighed for at fordybe sig i nøgletemaerne og samspillet med politikerne om fremtidens velfærd og kommunestyring. Samtidig vil der være fokus på de relationelle udfordringer i lederskabet, innovationsledelse og innovationskapacitet samt kompetencerne til at lede effektivt i en konstant foranderlig verden.

Gennem inspirerende foredrag, workshops og erfaringsudveksling vil det Nordiske Lederudviklingsprogram være et centralt forum for at styrke lederkompetencer og bygge værdifulde netværk på tværs af landegrænser.

Fra Norge deltager både stor og små kommuner, og flere af dem vælger at deltage med 3-4 ledere fra samme kommune, hvad der selvfølgelig også giver meget mening. Vi håber, at danske kommunale ledere fra forskellige størrelser kommuner vil vælge at deltage.

I løbet af programmets fire moduler vil du opnå en dybere forståelse af din egen lederrolle i en kommunal verden under hastig forandring, så du kan udvikle et klart og tydeligt perspektiv på, hvordan du leder og påvirker dine omgivelser. Gennem praktisk og teoretisk viden vil du styrke dine færdigheder i udøvelsen af lederrollen, og du vil lære at anvende disse færdigheder effektivt i daglig praksis.

Programmet giver også en unik mulighed for at udforske samspillet og ideudviklingen med andre. Gennem dynamiske samarbejdsaktiviteter og erfaringsudveksling får du en fælles forståelse for, hvordan omstillingen til ny velfærd kan opnå succes. Du vil også få værdifulde værktøjer til at tackle komplekse situationer både internt og ekstern.

Læs mere her