Ny undersøgelse af bæredygtighed på social- og sundhedsområdet

Tænketanken Mandag Morgen og Videnscenter for Velfærdsteknologi har netop offentliggjort en ny undersøgelse, der undersøger hvilken rolle bæredygtighed spiller på social- og sundhedsområdet. Undersøgelsen er baseret på en survey blandt 671 elever, lærere og ledere på social- og sundhedsområdet samt interviews fra samme målgrupper.

Undersøgelsen fokuser på hvordan elever, lærere og ledere på social- og sundhedsområdet opfatter bæredygtighed, deres interesse for emnet, i hvilken grad bæredygtighed er en del af undervisningen og den daglige drift på skolerne og arbejdspladserne og slutteligt om bæredygtighed har betydning for at vælge en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Stor interesse for bæredygtighed – men størst blandt ‘grønne frontløbere’

Resultaterne viser, at der er en stor interesse for bæredygtighed på tværs af respondenterne, og at det opfattes som en vigtig dagsorden. For eleverne er interessen dog størst blandt en mindre gruppe af grønne frontløbere, for hvem bæredygtighed er en vigtig faktor i deres uddannelsesvalg, og for hvem det også er vigtigt, at bæredygtighed bliver en del af timerne på deres uddannelse. Bæredygtighed er altså ikke en “catch all” dagsorden, som kan tiltrække mange nye elever til social- og sundhedsuddannelserne, men en faktor, der har stor betydning for en afgrænset gruppe af elever.

Derudover efterspørger ledere udenfor uddannelsesområdet, at social- og sundhedspersonalet bidrager til at arbejde med bæredygtighed i praksis, men angiver samtidig, at eleverne fra social- og sundhedsskolerne mangler de nødvendige kompetencer. Der ligger derfor en opgave hos skolerne i at styrke den rolle, som bæredygtighed spiller i undervisningen. Hertil er der blandt andet brug for klarhed om, hvad der er bæredygtighed i en social- og sundhedskontekst og at praksis og bæredygtighed i højere grad tænkes sammen.

LÆS RAPPORTEN