Seks af landets største kommuner – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers (6-byerne) og Tænketanken Mandag Morgen har defineret de grundlæggende principper, som skal være styrende for fremtidens beskæftigelsesindsats. Det er blevet til syv principper for fremtidens indsats. De syv principper lægger op til op til en frisætning og et mærkbart skifte i dansk beskæftigelsesindsats, hvor blandt andet virksomhedssamarbejdet styrkes med én indgang, proceskrav afløses af resultatkrav, hvor mødet mellem borger og ”system” bygger på tillid, og hvor indsatser igangsættes i tæt dialog mellem borger og medarbejder, og ikke på baggrund af regler og krav i lovgivningen.

Principperne er blevet til i en proces faciliteret af Tænketanken Mandag Morgen, hvor repræsentanter fra 6-byerne, stakeholders på beskæftigelsesområdet og eksperter er blevet samlet til workshops, som har skabt grundlaget for den efterfølgende udarbejdelse af principperne.

Principperne blev lanceret og præsenteret til en konference d. 15. maj 2023 med deltagelse af beskæftigelsesministeren, politiske repræsentanter fra 6-byerne og Reformkommissionen.

Baggrunden for projektet er SVM-regeringen planer om en større reform af beskæftigelsesområdet. For en reform af beskæftigelsesindsatsen kan samtidig blive et vindue til at skabe en endnu bedre indsats, hvis den stramme regelstyring af området gentænkes. Men det er vigtigt også at holde fast i de ting, som er veldokumenteret og virker i dag. For den kommunale beskæftigelsesindsats har bidraget til, at både ledigheden og antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet og er historisk lav i dag. Det gælder både for ledige, som ikke har andre udfordringer end ledighed og for dem, som kæmper med mere komplekse problemer udover ledighed.

Projektets Udgivelser

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – syv principper for fremtidens indsats

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – Resume

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – Hvilket fundament står vi på?

En nye og bedre beskæftigelsesindsats – Lancering

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Zenia Søjberg
Projektleder, Engagement & Analyse

zs@mm.dk

Samarbejdspartnere