Kontakt
zs@mm.dk

Zenia Søjberg
Projektleder for Engagement & Analyse

Zenia interesserer sig for de store sociale forandringsprocesser og de mekanismer, der skaber ulighed og marginalisering i et samfund, og er her særligt optaget af det sociale- og sundhedspolitiske område, digitalisering og ledelse. Det giver mening, når analyse forenes med vedkommende og målrettet formidling, så indsigter når vidt og bredt ud, og der sættes en dagsorden på tværs af samfundssfærer.

I Tænketanken Mandag Morgen arbejder Zenia med metode- og analysearbejde og strategisk kommunikation på tværs af tænketankens programmer og projekter.

Zenia er fast tilknyttet det 10-årige projekt Algoritmer, Data og Demokrati (ADD-projektet), hvor hun formidler viden og data i diverse formater og til forskellige kanaler.

Zenia særlige specialer er:

  • Ulighed, stigmatisering og marginalisering
  • Social- og sundhedspolitik, digitalisering og ledelse
  • Kvalitative metoder, herunder interviews, etnografiske og poststrukturalistiske metoder
  • Strategisk kommunikation, storytelling og formidling af viden og data

Baggrund

Zenia har en professionsbachelor i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og en kandidatgrad i Socialvidenskab og Sundhedsfremme- og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet. Zenia har tidligere beskæftiget sig med strategisk kommunikation i en række interesseorganisationer.

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk