Vi ser ind i et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, herunder for personer med en STEM-faglig uddannelse og kompetencer. STEM-kompetencer er vigtige i den grønne omstilling, da de blandt andet kan understøtte den dobbelte transition af digital og grøn omstilling, som både industrien og den offentlige sektor har brug for til opbygningen af ny grøn infrastruktur.

Selvom der er fremgang i antallet af unge, der tager en videregående STEM-uddannelse, peger flere undersøgelser på, at vi stadig kommer til at mangle uddannede med en videregående STEM-uddannelse, ligesom vi kommer til at mangle flere faglærte med STEM-kompetencer samt uddannet arbejdskraft, der har digitale kompetencer.

Tænketanken Mandag Morgen står en rapport, der ser nærmere på, hvordan uddannelserne arbejder med den grønne omstilling og med at øge STEM-optaget, hvad de unge tænker om STEM og den grønne omstilling, samt hvilke muligheder og udfordringer vi står over for, hvis flere unge skal vælge en STEM-uddannelse. Dertil står Tænketanken Mandag Morgen bag en omfattende surveyundersøgelse med besvarelser fra knap 1000 unge, der stiller skarpt på, hvilke parametre. der betyder noget, når unge skal vælge uddannelse, og i hvilken grad unge indtænker den grønne omstilling i deres studievalg.

Projektets udgivelser

Rapport

Surveyundersøgelse

Medarbejdere på projektet

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere