I samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde afholdt Tænketanken Mandag Morgen det første Nordiske topmøde for civilsamfund med ambitionen om at styrke vidensdeling, debat og fælles visionsskabelse for civilsamfundets engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel.  

Gennem en række inddragende, videns-genererende og debatskabende aktiviteter engagerede topmødeforløbet mere end 250 beslutningstagere og eksperter fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet fra hele Norden. Topmødeforløbet blev afsluttet med udgivelsen af Road Maps 2022+, der gennem en række strategiske anbefalinger anviser nye veje til at skabe stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet. 

Projektet var finansieret af Nordisk Ministerråd.

Projektets udgivelser

Publikation

Topmødeforløbet

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere