Hvem er de udsatte unge i Holbæk kommune? Og hvordan kan Holbæk Kommune bedst tilrettelægge sin indsats over for dem? Det var de gennemgående spørgsmål, som Tænketanken Mandag Morgen hjalp Holbæk Kommune med at besvare gennem en grundig analyse.

Analysen bestod af tre dele:

I del 1 undersøgte vi ved hjælp af statistik og interview, hvem de udsatte unge mellem 25 og 29 år i Holbæk Kommune er, for at forstå, hvilke karakteristika og udfordringer der kendetegner dem.

I del 2 dykkede vi ned i seks forskellige fortællinger/myter, om udsatte unge i Holbæk Kommune, for at vurdere, i hvilken grad fortællingerne er sande eller falske.

I del 3 kortlagde vi Holbæk Kommunes indsatser målrettet udsatte unge med henblik på at vurdere, hvilke grupper af unge indsatserne retter sig mod, samt hvorvidt og hvordan indsatserne arbejder med at afhjælpe de mest centrale udfordringer, som udsatte unge kæmper med.

Projektets udgivelser

Udsatte Unge i Holbæk

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere