Tilbage til vidensfelt

Projektkatalog

ADD-projektet: Befolkningsundersøgelse – Danskernes digitale liv

I efteråret 2021 gennemførte Tænketanken Mandag Morgen, på vegne af ADD-projektet, en stor kortlægning af danskernes digitale liv. Analysen kombinerede en stor surveyundersøgelse med fokusgrupper og gav et nuanceret billede af danskernes digitale kompetencer og holdninger til en række aspekter af den digitale omstilling.

LÆS MERE

ADD-projektet: Befolkningsundersøgelse – Digital dataindsamling på arbejdspladsen

I december 2022 lancerede Tænketanken Mandag Morgen, på vegne af ADD-projektet og en partnerkreds, en analyse, der beskriver, hvordan en stor andel af danskerne føler sig overvåget af digitale systemer på deres arbejde. Analysen beskriver for første gang, hvordan digitalisering af arbejdspladsen og implementeringen af digitale ledelsesværktøjer kan udfordre den stærke danske tillidskultur.

LÆS MERE

Green Impact Technologies

Tænketanken Mandag Morgen udviklede magasinet Green Impact Technologies, der dykker ned i, hvordan danske virksomheder anvender nye teknologier til at drive grøn omstilling. Magasinet præsenterer en række frontløbere, der deler deres succeser og de barrierer, de står over for som startups, når det kommer til blandt andet finansiering og internationale samarbejdspartnere.

LÆS MERE

Nordic circular summit

Tænketanken Mandag Morgen står bag magasinet Nordic Circular Summit Magazine, der rammesætter konferencen Nordic Circular SUmmit, der er en officiel World Circular Economy Forum sidebegivenhed.

LÆS MERE

Enabling the digital green transition

Tænketanken Mandag Morgen sætter med projektet Enabling the digital green tranisition fokus på den omfattende samfundsmæssige transformation, som den digitale grønne omstilling er udtryk for. I undersøgelsen kortlægger vi politikker, analyserer styrkepositioner, barrierer og potentialer og giver ti politiske anbefalinger til at fremskynde den digitale grønne omstilling i den nordisk-baltiske region.

LÆS MERE

TechReal – ungdommens tech-topmøde

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte i oktober 2022 det første store tech-topmøde for unge. Eventet samlede 800 unge fra ungdomsuddannelser i hele landet til en hel dag med fokus på at bringe unge ind i debatten om de store spørgsmål, dilemmaer og muligheder, der vokser ud af den teknologidrevne samfundsudvikling.

LÆS MERE

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier – hvordan finder vi den rette balance? 

I 2020 undersøgte Tænketanken Mandag Morgen og MEGAFON danskernes tolerancegrænser og holdninger til regulering og ytringsfrihed på sociale medieplatforme gennem en landsdækkende survey og en række kvalitative interviews med juridiske eksperter. Undersøgelsens resultater og ekspertinterviews præsenteres i publikationen Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier – hvordan finder vi den rette balance?, der ligger op til debat.

LÆS MERE

Industri 4.0 i praksis – Hvordan griber vi mulighederne? 

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte på opdrag fra Teknisk Landsforbund i 2017 en analyse af, hvordan den digitale omstilling påvirker de tekniske faggrupper, og hvilke krav til kompetencer udviklingen medfører. Analysen danner grundlag for debatoplægget Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighederne?

LÆS MERE
Tilbage til vidensfelt