Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at ny viden og teknologisk innovation kan bidrage til løsninger på en lang række af de udfordringer, vi står over for som samfund. Fra grøn omstilling til en mere borgernær offentlig forvaltning, til manglen på arbejdskraft i plejesektoren, og ikke mindst som motor for nye demokratiske arenaer. Det problemløsende potentiale forløses dog ikke af sig selv, men kræver, at vi forstår og kan forholde os til de nye muligheder, tilknyttede risici og etiske dilemmaer, der følger med den teknologiske udvikling og digitale verden.

I Tænketanken Mandag Morgen analyserer vi denne udvikling og engagerer en bred aktørkreds for at forstå muligheder og udfordringer og sætte fokus på vigtigheden af at gøre digital ansvarlighed til en fælles løftestang for digitalisering i Danmark og Norden. Helt centralt i denne sammenhæng står Tænketanken Mandag Morgens lederskab af hele outreach-søjlen under af det 10-årige landsdækkende forandrings-program: Algoritmer, Data & Demokrati (ADD-programmet), der arbejder for, at demokratiet styrkes af den teknologiske udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog. Siden opstarten i 2021 har Tænketanken Mandag Morgen indgået partnerskaber med over 80 organisationer fra alle dele af det danske samfund og foretaget landsdækkende undersøgelser og toneangivende analyser af den digitale udvikling samt gennemført en lang række Policy Labs, høringer og konferencer.

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Projektkatalog

Bedre digital sundhed

Danmark investerer kæmpe beløb i udvikling af teknologi, men alt for lidt bliver implementeret og udbredt til gavn for borgere og sundhedspersonale i hele landet. Vi har i Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Health Tech Hub Copenhagen siden starten af året kortlagt barrierer og strukturelle løsningsforslag til, hvordan Danmark får skabt et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen med digital sundhed.

LÆS MERE

Lederundersøgelse: Digital dataindsamling på arbejdspladsen

Tænketanken Mandag Morgen har under ADD-programmet gennemført en repræsentativ survey på danske arbejdspladser med besvarelser fra 600 ledere om deres holdninger og erfaringer med at indsamle digitale data om deres medarbejdere til brug i ledelsesopgaven. Undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med DJØF, DI, Dansk Erhverv, FH, Finansforbundet, DM og Forsikringsforbundet, præsenteres den 27. september til til en konference om digitale data på arbejdspladsen hos Dansk Industri og udkommer efterfølgende i en digital rapport.

LÆS MERE

Børns digitale liv

Tænketanken Mandag Morgen har sammen med en række partnere under ADD-programmet gennemført en survey-analyse blandt 1.447 danske børn og unge om deres digitale liv. Analysen viser bl.a. at hvert andet barn i 6. og 9. klasse har oplevet noget ubehageligt online. Analysen går også i dybden med hvordan børn handler, når de oplever ubehagelige ting på nettet, hvem de taler med og hvem de mener har ansvaret for at sikre en tryg online tilstedeværelse.

LÆS MERE

TechReal – Ungdommens tech-topmøde

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte i efteråret 2022 det første store tech-topmøde for unge. Eventet samlede 800 unge fra ungdomsuddannelser i hele landet til en hel dag med fokus på at bringe unge ind i debatten om de store spørgsmål, dilemmaer og muligheder, der vokser ud af den teknologidrevne samfundsudvikling.

LÆS MERE

Befolkningsundersøgelse – Digital dataindsamling på arbejdspladsen

Sammen med en række partnere under ADD-programmet har Tænketanken foretaget en kortlægning af danskernes oplevelser af digital overvågning på arbejdspladsen. Analysen beskriver for første gang, hvordan digitalisering på arbejdspladsen og implementeringen af digitale ledelsesværktøjer kan udfordre den stærke danske tillidskultur.

LÆS MERE

Befolkningsundersøgelse – Danskernes digitale liv

I efteråret 2021 gennemførte Tænketanken Mandag Morgen i regi af ADD-programmet en stor kortlægning af danskernes digitale liv. Analysen kombinerede en stor survey-undersøgelse med fokusgrupper og gav et nuanceret billede af danskernes digitale kompetencer og holdninger til en centrale aspekter af den digitale omstilling.

LÆS MERE

Green Impact Technologies

Tænketanken Mandag Morgen udviklede magasinet Green Impact Technologies, der dykker ned i, hvordan danske virksomheder anvender nye teknologier til at drive den grønne omstilling. Magasinet præsenterer en række innovative frontløbere, der deler deres successer og de barrierer, de står over for som start-ups, når det kommer til blandt andet finansiering og internationale samarbejdspartnere.

LÆS MERE

Nordic Circular Summit

Tænketanken Mandag Morgen står bag magasinet Nordic Circular Summit Magazine, der rammesætter konferencen Nordic Circular Summit, der er en officiel World Circular Economy Forum sidebegivenhed.

LÆS MERE

Enabling the digital green transition

Tænketanken Mandag Morgen sætter med projektet Enabling the digital green transition fokus på den omfattende samfundsmæssige transformation, som den digitale grønne omstilling er udtryk for. I undersøgelsen kortlægger vi politikker, analyserer styrkepositioner, barrierer og potentialer og giver 10 politiske anbefalinger til at fremskynde den digitale grønne omstilling i den nordisk-baltiske region.

LÆS MERE

Unges holdning til tech

I 2021 gennemførte Tænketanken Mandag Morgen en analyse af unges holdninger til tech i samarbejde med DUF og den danske tech-ambassade. Analysen viser hvordan unge forholder sig til otte markante digitale samfundsudfordringer og bygger på diskussioner mellem 82 grupper af unge.

LÆS MERE

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier – hvordan finder vi den rette balance? 

I 2020 undersøgte Tænketanken Mandag Morgen og MEGAFON danskernes tolerancegrænser og holdninger til regulering og ytringsfrihed på sociale medieplatforme. Det foregik gennem en landsdækkende survey og en serie kvalitative interviews med juridiske eksperter. Undersøgelsens resultater og ekspert-interviews præsenteres i publikationen Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier – hvordan finder vi den rette balance?

LÆS MERE

Industri 4.0 i praksis – Hvordan griber vi mulighederne? 

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte på opdrag fra Teknisk Landsforbund i 2017 en analyse af, hvordan den digitale omstilling påvirker de tekniske faggrupper, og hvilke krav til kompetencer udviklingen medfører. Analysen danner grundlag for debatoplægget Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighederne?

LÆS MERE

Fagprofessionelle netværk inden for teknologi, innovation og digitalisering

Tænketanken Mandag Morgens fagprofessionelle netværk sætter rammerne om faglige diskussioner om teknologi, innovation og digitalisering i et fortroligt forum. Vi bringer nøglepersoner og ledere fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder sammen fem gange årligt, og faciliterer møder, der er oplysende, saglige, aktuelle og personlige således, at du bliver udfordret og får indsigt i den nyeste udvikling inden for teknologi, innovation og digitalisering med input fra førende eksperter og beslutningstagere.

LÆS MERE

Uddannelser inden for digitalisering

Tænketanken Mandag Morgen udvikler og gennemfører uddannelser og kompetenceudvikling inden for digitalisering målrettet fagfolk og beslutningstagere fra alle samfundets sektorer. Til hvert læringsforløb samarbejder vi med førende eksperter og anerkendte undervisere inden for digitalisering, så deltagerne får et både inspirerende og relevant, praksisbaseret og anvendelsesorienteret læringsudbytte baseret på nye indsigter og best practice erfaringer fra danske og internationale virksomheder og organisationer.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.