Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO lancerer otte anbefalinger til fremtidens grønne beskæftigelses- og uddannelsespolitik

Over de sidste to år har Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO gennemført et intensivt udviklingsforløb for 25 centrale aktører på arbejdsmarked- og uddannelsesområdet om, hvordan vi sikrer en arbejdsstyrke, der er rustet til fremtidens grønne jobmarked. I dag lancerer vi kulminationen af arbejdet med otte anbefalinger til, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.

Den grønne omstilling er en af vor tids største udfordringer. Uden tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer risikerer omstillingen at gå i stå. Men den grønne omstilling er også en mulighed for at skabe nye bæredygtige og velbetalte job inden for brancher, der bliver fremtidens erhvervssektorer. Den chance må vi ikke lade gå forbi. Derfor er det afgørende, at vi i fællesskab finder løsninger på både arbejdskraft- og kompetencebehovet.

Derfor lancerer  Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO nu otte anbefalinger til, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Anbefalingerne er kulminationen på projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor 25 centrale aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet har deltaget i et intensivt toårigt udviklingsforløb på baggrund af en række grønne krav til arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

Tre kerneudfordringer for at nå i mål med den grønne omstilling

Projektet peger på, at dansk uddannelses- og beskæftigelsespolitik fremadrettet skal løse tre kerneudfordringer for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Kerneudfordringerne er henholdsvis behovet for mere arbejdskraft til den grønne omstilling, behovet for flere personer med en erhvervsuddannelse og STEM-uddannelse og behovet for yderligere op- og omkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke.

”Arbejdsmarkedet forandrer sig dramatisk i disse år. Der er behov for, at vi løbende indretter os, så vi sikrer en bedre sammenhæng mellem fremtidens udbud af jobs, uddannelsesdimensionering og fremtidens efteruddannelsesindsats. Vi skal tænke meget mere i helheder og på tværs af organisationsskel. Derfor foreslår vi bl.a. et nationalt kompetenceråd som organiseres lige som de økonomiske vismænd og med en bred deltagelse af alle relevante interesser i et repræsentantskab”, udtaler Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænketanken Mandag Morgen.

Anbefalingen skal ses i sammenhæng med det samlede anbefalingskatalog, der i alt indeholder otte centrale anbefalinger til beskæftigelses- og uddannelsespolitikken og mere end 20 konkrete indsatser.

Se anbefalingskatalog, analyser og baggrund for projektet her