Seks af landets største kommuner – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers (6-byerne) – er gået sammen med Tænketanken Mandag Morgen om at definere de grundlæggende principper, der skal være styrende for fremtidens beskæftigelsesindsats. Det er blevet til syv principper for fremtidens indsats, og er 6-byernes bidrag til SVM-regeringens planer om en reform af beskæftigelsesområdet.

De syv principper er blandt andet blevet til gennem en række workshops afholdt i Aarhus og København med faglige repræsentanter fra de seks byer. Principperne blev i maj præsenteret for SVM-regeringens beskæftigelsesminister.

Projektets udgivelser

Principkatalog

Faktaark

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Zenia Søjberg
Projektleder, Engagement & Analyse

zs@mm.dk

Samarbejdspartnere