Med en lang række projekter arbejder Tænketanken Mandag Morgen for at skabe et stærkere nordisk civilsamfund på socialområdet. Det er nemlig en vigtig del af løsningen, når vi skal imødegå den vigende sammenhængskraft og løse de sociale problemstillinger, som i disse år martrer de historisk stærke, nordiske velfærdssamfund.

Tænketanken Mandag Morgen har blandt andet arbejdet med denne problemstilling i projekter såsom: Nordisk Topmøde for Civilsamfund 2021, Nordisk Civilsamfundsplatform på socialområdet og Nordisk folkemødestafet.

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere