Tilbage til vidensfelter

Vi tror på, at kravet om grøn omstilling og bæredygtighed bliver retningsgivende for, hvordan vi indretter vores samfund i Danmark og Norden. I de kommende år vil det kun blive tydeligere: Vi forventer et skift, hvor troværdighed og konkurrencekraft går fra at handle om grønne ambitioner og visioner til at forudsætte reel innovation, dokumentation gennem klimaregnskaber og livscyklusanalyser, nye offentlige udbudskrav til leverandører, strategisk opkvalificering af medarbejdere og et pres for at levere og implementere på ambitiøse politiske rammevilkår.

I Tænketanken Mandag Morgen kortlægger og formidler vi den udvikling, så ledere og beslutningstagere på tværs af sektorer i Danmark og Norden forstår den virkelighed, de skal navigere i og de forventninger, de bliver mødt med. Vi gennemfører analyser, skaber fremtidsbilleder, afholder debatter og former løsningsforslag på centrale klima- og energidagsordener, som omfatter både kommuner, virksomheder, interesseorganisationer, politikere og borgere. Vi er optaget af at bidrage til at finde langsigtede løsninger, der skubber samfundet i den rigtige retning på alle grønne fronter. 

En af disse fronter handler om fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor vi i et flerårigt samarbejde med CONCITO kortlægger fremtidens grønne arbejdsmarked, og undersøger hvordan arbejdsmarkedet bedst kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer, så beskæftigelsen sikres i overgangen til et grønnere samfund. I Tænketanken Mandag Morgen har vi udarbejdet syv rapporter og analyser om fremtidens kompetencebehov, behovet for opkvalificering, og hvordan vi kan få flere unge til at vælge STEM-uddannelser.

Ressourcepersoner

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Projektkatalog

Futureproofing VET in the Nordics

Think Tank Monday Morning has partnered with the Danish National Center for Vocational Education and Training (NCE) on behalf of the Nordic Council of Ministers to carry out the project Futureproofing VET in the Nordics. The project mobilizes youth in the Nordic region to take part in the debate on and develop solutions for getting youth to choose and complete VET. We will also identify and describe best practice cases on VET upskilling programs for the green transition and invite policy makers and other relevant stakeholders to take part in study tours and spread knowledge of good solutions already existing. 

READ MORE

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Over de sidste to år har Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO gennemført et intensivt udviklingsforløb for 25 centrale aktører på arbejdsmarked- og uddannelsesområdet om, hvordan vi sikrer en arbejdsstyrke, der er rustet til fremtidens grønne jobmarked. I dag lancerer vi kulminationen af arbejdet med otte anbefalinger til, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.

LÆS MERE

Verdensmålsugen

Verdensmålsugen er årets topmøde om verdens vigtigste plan for mennesker og vores planet. Tænketanken Mandag Morgen står sammen med 2030-panelet, Global Compact Network Danmark og Altinget bag Verdensmålsugen, der afholdes hvert år frem til 2030 for at give samtalen om Verdensmålene et markant og forpligtende løft og sikre et både bredere og dybere engagement af samfundsaktører.

LÆS MERE

Grønbog for et bæredygtigt energisystem

Tænketanken Mandag Morgen gik i 2022 sammen med seks ledende danske energi-aktører om at udvikle et både fremsynet og handlingsorienteret policy- og løsningskatalog for et bæredygtigt energisystem i Danmark. Grønbogen, som blev omdelt og diskuteret herhjemme, i europæiske lande og FN udgør en ambitiøs og realistisk energiplan med 25 hovedanbefalinger til at fremskynde frigørelsen fra russisk energi – og sætte turbo på den grønne omstilling af energisektoren.

LÆS MERE

Green paper for a sustainable energy system

The Green Paper for a sustainable energy system produced in collaboration with six leading danish and international energi actors presents an ambitious, yet concrete plan for investments and actions required in Denmark and the EU to free ourselves from the dependence on Russian gas and oil reserves and instead establish a sustainable and integrated energy system where we accelerate the transformation towards a fossil free future.

LÆS MERE

2030 fremtidsbillede for Region Syddanmark

Tænketanken Mandag Morgen udviklede for Udviklingsråd Sønderjylland et fremtidsbillede for de væsentligste strategiske udfordringer og nødvendige omstillinger for regionens erhvervsliv frem mod 2030.  Fremtidsbilledet, som blev præsenteret på regionens store erhvervsleder-konference i 2020, koncentrerede sig om de tre store omstillinger: Den grønne omstilling, den digitale omstilling; den uddannelsesmæssige omstilling. 

LÆS MERE

Green Impact Technologies

Tænketanken Mandag Morgen udviklede magasinet Green Impact Technologies, der dykker ned i, hvordan danske virksomheder anvender nye teknologier til at drive grøn omstilling. Magasinet præsenterer en række frontløbere, der deler deres succeser og de barrierer, de står over for som startups, når det kommer til blandt andet finansiering og internationale samarbejdspartnere. 

LÆS MERE

Nordic Circular Summit

Tænketanken Mandag Morgen står bag magasinet Nordic Circular Summit Magazine, der rammesætter konferencen Nordic Circular SUmmit, der er en officiel World Circular Economy Forum sidebegivenhed.

LÆS MERE

Grøn omstilling for erhvervsskolerne

Tænketanken Mandag Morgen undersøger på vegne af Videnscentrene for Automation og Robotteknologi, hvad den grønne omstilling betyder for erhvervsskolerne, og hvordan der arbejdes med at gøre den grønne omstilling til en del af undervisningen. 
 

LÆS MERE

Bæredygtighed på social- og sundhedsområdet

Tænketanken Mandag Morgen gennemfører i 2023 en spørgeskemaundersøgelse og interessent-interviews på social og sundhedsområdet for at kortlægge holdninger til bæredygtighed på alle landets SOSU-skoler og i deres økosystem, og skabe indsigt i hvad det betyder for både tiltrækningskraft og kompetencebehov på social- og sundhedsområdet.

LÆS MERE

Enabling the digital green transition

Tænketanken Mandag Morgen sætter med projektet Enabling the digital green transition fokus på den omfattende samfundsmæssige transformation, som den digitale grønne omstilling er udtryk for. I undersøgelsen kortlægger vi politikker, analyserer styrkepositioner, barrierer og potentialer og giver ti politiske anbefalinger til at fremskynde den digitale grønne omstilling i den nordisk-baltiske region. 

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.