Tilbage til vidensfelter

En grøn og bæredygtig fremtid

Vi tror på, at kravet om grøn omstilling og bæredygtighed bliver retningsgivende for, hvordan vi indretter vores samfund i Danmark og Norden.

I de kommende år vil det kun blive tydeligere: Vi forventer et skift, hvor troværdighed og konkurencekraft går fra at handle om grønne ambitioner og visioner til at forudsætte reel innovation, dokumentation gennem klimaregnskaber og livscyklusanalyser, nye offentlige udbudskrav til leverandører, strategisk opkvalificering af medarbejdere og et pres for at levere ambitiøse politiske rammevilkår.  

I Tænketanken Mandag Morgen kortlægger og formidler vi den udvikling, så ledere og beslutningstagere på tværs af sektorer i Danmark og Norden forstår den virkelighed, de skal navigere i og de forventninger, de bliver mødt med.  

Projektkatalog for de seneste fem år

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Grønbog for et bæredygtigt energisystem

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Green paper for a sustainable energy system

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Green Impact Technologies

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Nordic Circular Summit

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Verdensmålsugen

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Grøn Sosu

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Enabling the digital green transition

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere
Se alle projekter

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann
Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

LOGOER PÅ SAMARBEJDSPARTNERE