Kontakt
ajj@mm.dk

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

Augusta er især passioneret for videns betydning for samfundet og hvordan vi sikrer de bedste vilkår for både tilegnelsen og skabelsen af denne. På studiet har Augusta arbejdet med en bred vifte af analytiske metoder, fra kvantitative dataanalyser til dybdegående kvalitative metoder. Ud over hendes analytiske arbejde bidrager Augusta til planlægningen og gennemførelsen af arrangementer og initiativer med det formål at dele den viden, som hun og hendes kollegaer skaber.

Augustas specialer er:

  • Kvantitativ og kvalitativ analyse, samt hvordan man kan bruge de to i samspil.
  • Analyseværktøjer inden for samfundsteori med fokus på institutionelle processer.

Baggrund:

Augusta læser en kandidatgrad i Sociologi på Københavns Universitet med en specialisering i viden, organisation og politik. Hun startede som praktikant i Mandag Morgen i januar 2024. Tidligere har Augusta blandt andet erfaring som studentermedhjælper i Dansk Institut for Internationale studier og Uddannelses-og Forskningsstyrelsen.

Ledelse

""

Andreas Nikolajsen
Direktør

andreas@mm.dk

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk