Kontakt
cin@mm.dk
2086 5532

Christian Ingemann
Daglig leder & udviklingschef

Christian har i mere end 10 år været dybt engageret i at forstå og formidle den digitale udviklings veje og vildveje i det moderne velfærdssamfund i Danmark og Norden. Han er især optaget af, hvordan nye teknologier kan skabe øget samfundsværdi, bidrage til den grønne omstilling eller understøtte berigende sociale dynamikker og fællesskaber.

I Tænketanken Mandag Morgen bidrager Christian med at sikre den strategiske udvikling og omsætter dette gennem nye vidensprojekter, produkter og partnerskaber. I hverdagen ligger der et stort fokus på at styrke virksomhedens drift og økonomiske performance, ligesom den løbende ledelse og udvikling af tænketankens medarbejdere er en klar prioritering.

Som rådgiver og forandringsagent har Christian mange års erfaring fra både private og offentlige organisationer i hele landet, fra startups til smv’er og ikke mindst de store forvaltninger og interesseorganisationer. I alle samarbejder udfordrer Christian vanetænkningen og bidrager med perspektiver, der lader organisationer gentænke deres rolle og samarbejdsrelationer med omverdenen.

Christians særlige specialer er

  • Teknologisk innovation, digitaliseringspolitik og – kritik.
  • Grøn omstilling, bæredygtig samfundsudvikling, cirkulær økonomi & systemisk innovation.
  • Strategiske partnerskaber og projektdesign, der løfter agendaer og skaber mærkbar effekt.
  • Oplægsholder, moderator & vært på konferencer og seminarer (onsite, online & hybrid).

Baggrund

Christian har en kandidatgrad i filosofi og økonomi fra Roskilde Universitet og Copenhagen Business School. Han kom til Tænketanken Mandag Morgen efter er årrække som selvstændig og partner i et analyse- og rådgivningsbureau.