TILBAGE TIL VIDENSFELT

Projektkatalog

Forandringsledelse – træning i ledelsesteamet i Kræftens bekæmpelse

Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med konsulenthuset Good Morning April udviklede og gennemførte i 2022 et intensivt træningsprogram i forandringsledelse for organisationens samlede ledelse.

LÆS MERE

Udviklingskonferencen 2022 – Mulighedernes Sjælland

Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte for Sjællands Udviklingskonference en stor regional lederkonference om regionens partnerskaber og potentialer inden for tre prioriterede områder: Digitalisering, rekruttering og grøn omstilling.

LÆS MERE

Topledertalenter i Københavns Kommune

Tænketanken Mandag Morgen gennemfører sammen med konsulenthuset Mannaz i 2023 og 2024 et tværgående udviklingsforløb for Københavns Kommunes toplederpipeline. Forløbet har som ambition, at kommunens topledertalenter får de bedst mulige forudsætninger for at mestre en både faglig, strategisk og personalemæssig ledelsesrolle i fremtiden samt gøre det på en facon, der sikrer, at de både selv, forvaltningerne i kommunen samt interne og eksterne samarbejdspartnere, lykkes.

LÆS MERE

Velfærdens Innovationsdag

I ni år i træk indtil 2020 samlede Tænketanken Mandag Morgen hvert år over 1.000 velfærdsaktører fra alle sektorer i Danmark og Norden til en årlig lederkonference om innovation af velfærdssamfundet. Konferencen bestod både af ministertaler og debat, workshops, løsningsgallerier og messestande.

LÆS MERE

Velfærdsudvikling i Region Hovedstaden gennem samskabte offentlige løsninger

Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte i 2019 et 2-dages kursus for regionens ledelse og medarbejdere om udvikling af fremtidens offentlige løsninger gennem solide og involverende partnerskaber med en lang række samfundsaktører. Med udgangspunkt i regionens egen strategi og udviklingsprojekter fokuserede kurset på at træne regionens ansatte i at designe og drive innovative, borgernære og økonomisk robuste projekter på tværs af sektorer, organisationer og fagligheder.

LÆS MERE

Bedre samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland

På opdrag af Region Sjælland faciliterede Tænketanken Mandag Morgens i 2020 en proces, der skulle munde ud i et politisk funderet kodeks for samspillet mellem regionens politikere og de administrative medarbejdere. Processen bestod af et særligt målrettet udviklingsforløb og 17 workshops, og mundede ud i et politisk kodeks for styrket samspil mellem politikere og embedsfolk i Region Sjælland samt et inspirationskatalog med 27 ideer og anbefalinger. 

LÆS MERE

Aarhuskompasset

Tænketanken Mandag Morgen faciliterede i 2020 en proces for Aarhus Kommune, der skulle hjælpe medarbejdere, ledere, borgere og politikere med at forstå og tackle de kulturforandringer og nye dilemmaer, der ville være til stede, da kommunen samme år gennemførte en række gennemgribende forandringer og en ny forståelsesramme i kommunen.

LÆS MERE

Folkemødets Ledelsesscene

Sammen med DJØF, Lederne og Mercuri Urval stod Tænketanken Mandag Morgen for Folkemødets store debatscene om ledelse i 2018 og 2019. I partnerskabet udviklede, afholdt og modererede vi 20 debatter over tre dage med beslutningstagere og topledere fra alle samfundets sektorer.

LÆS MERE

Verdensmålsugen

Verdensmålsugen er årets topmøde om verdens vigtigste plan for mennesker og vores planet. Tænketanken Mandag Morgen står sammen med 2030-panelet, Global Compact Network Danmark og Altinget bag Verdensmålsugen, der afholdes hvert år frem til 2030 for at give samtalen om Verdensmålene et markant og forpligtende løft og sikre et både bredere og dybere engagement af samfundsaktører.

LÆS MERE
TILBAGE TIL VIDENSFELT