Kontakt

lino@mm.dk

Line Novél
Seniorrådgiver

Line har en bred erfaring med projektledelse og ledelse fra civilsamfundet, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med større samfundsdagsordner som forebyggelse på kræftområdet, styrkelse af demokratiet, børn og unges trivsel, nordisk sammenhørighed og internationale partnerskabsprogrammer.

Line er optaget af hvordan samfundsforandringer kan være med til at forme fremtidens bæredygtige samfund gennem partnerskaber, vidensopbygning og debat.

I Tænketanken Mandag Morgen er Line ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af 2030-panelet. Herunder udvikle ny viden på verdensmålsdagsordnen og nye svar på store samfundsudfordringer, sætte den bæredygtige omstilling til debat samt understøtte og udbygge tværsektorielle partnerskaber med alt fra politikere, civilsamfund til den private sektor.

  • Komplekse problemstillinger med tværsektorielle udfordringer og løsninger.
  • Grøn omstilling, bæredygtig samfundsudvikling og Verdensmål.
  • Demokrati, foreningsliv & civilsamfund og unges deltagelse.

Baggrund

Line har en kandidat i Udviklingsstudier og Globale Studier fra Roskilde Universitet. Derudover har Line en master fra SOAS, University of London, i demokrati-, civilsamfund- og statsopbygning. Line har arbejdet i en række organisationer i både civilsamfundet og foreningslivet med projektledelse, kommunikation og ledelse. Senest har Line arbejdet med udvikling og opbygning af demokratiprojekter nationalt og international som afdelingsleder for demokrati i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk