Tilbage til vidensfelt

Projektkatalog

Kompetencer til fremtidens grønne arbejdsmarked

Under programmet Fremtidens grønne arbejdsmarked har Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med CONCITO gennemført en undersøgelse, der beskriver, hvordan den grønne transformation påvirker organisationers behov for kompetencer og de konkrete tværgående kompetencer, som kræves af den grønne omstilling. Undersøgelsens resultater er blandt andet publiceret i en rapport og i en kortere brief-version.

LÆS MERE

Efter- og videreuddannelse til fremtidens grønne arbejdsmarked

Tænketanken Mandag Morgen har undersøgt og kortlagt hvilke behov for efter- og videreuddannelse, som fremtidens grønne arbejdsmarked kræver. I den forbindelse har Tænketanken Mandag Morgen udgivet en rapport, der blandt andet  viser, at den grønne omstilling påvirker hele arbejdsmarkedet, og at alle kan forvente at skulle udvide eller opdatere deres viden og kompetencer til den grønne omstilling, samt udgivet et brief, der samler nyere viden om efter- og videreuddannelse i relation til den grønne omstilling på arbejdsmarkedet fra rapporter og analyser.

LÆS MERE

Fremtidens grønne arbejdskraft – hvordan sikrer vi et tilstrækkeligt optag af unge på STEM-uddannelserne?

Tænketanken Mandag Morgen står bag en rapport, der ser nærmere på, hvordan uddannelserne arbejder med den grønne omstilling og med at øge STEM-optaget, og giver et indblik i, hvad de unge tænker om STEM-uddannelserne og den grønne omstilling, samt hvilke muligheder og udfordringer vi står over for, hvis flere unge skal vælge en STEM-uddannelse. Dertil står Tænketanken Mandag Morgen bag en omfattende surveyundersøgelse med besvarelser fra knap 1000 unge, der stiller skarpt på, hvilke parametre. der betyder noget, når unge skal vælge uddannelse, og i hvilken grad unge indtænker den grønne omstilling i deres studievalg.

LÆS MERE

Nye veje i indsatsen – 4-byernes bidrag til reformkommissionen

København, Odense, Aalborg og Aarhus Kommune (4-byerne) bidrager sammen med Tænketanken Mandag Morgen til Reformkommissionens arbejde igennem en åben og inddragende proces, hvor hver by på vegne af 4-byerne har været tovholder på hvert sit tema, som spiller ind i kommissionens arbejde. På den baggrund har Tænketanken Mandag Morgen identificeret forskellige barrierer og stillet forslag til Reformkommissionen om, hvordan vi styrker partnerskaber, ungeområdet, opkvalificering og integration.  

LÆS MERE

Fremtidens beskæftigelsesindsats – projekt for 6-byerne

I samarbejde med landets seks største kommuner vil Tænketanken Mandag Morgen i 2023 indsamle og formidle fakta, erfaringer og forslag, som kan bane vejen mod en ny og forbedret beskæftigelsesindsats. Projektet er et indspil i Regeringens varslede reform af beskæftigelses-systemet, som blandt andet lægger op til at lukke jobcentrene, spare tre milliarder kroner årligt og lave en forbedret indsats for de ledige, som har det allersværest.

LÆS MERE

Verdensmestre i fleksibilitet  

Med en ambition om at sætte gang i debatten om de store linjer på det danske arbejdsmarked, indgik Tænketanken Mandag Morgen i 2019 et partnerskab med en række kommuner og centrale aktører fra den danske fagbevægelse og uddannelsessektor. På den baggrund udgav Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med partnerkredsen debatoplægget Verdensmestre i fleksibilitet, der ser nærmere på, hvordan vi håndterer udfordringer og muligheder på fremtidens arbejdsmarked.  

LÆS MERE

Bæredygtighed på social- og sundhedsområdet

Tænketanken Mandag Morgen gennemfører i 2023 en spørgeskemaundersøgelse og en række af interviews med stakeholders på social og sundhedsområdet. Undersøgelsen skal kortlægge holdninger til bæredygtighed på alle landets SOSU-skoler og i deres økosystem, og hvad det betyder for både tiltrækningskraft og kompetencebehov på social- og sundhedsområdet.

LÆS MERE

I projektet Grøn omstilling for erhvervsskolerne undersøger Tænketanken Mandag Morgen på vegne af Videnscentrene for Automation og Robotteknologi, hvad den grønne omstilling betyder for erhvervsskolerne, og hvordan der arbejdes med at gøre den grønne omstilling til en del af undervisningen. 

LÆS MERE

Arbejdsforhold for komponister og musikere i Danmark

Tænketanken Mandag Morgen undersøgte i 2019, i samarbejde med seks musikorganisationer, musikere og komponisters arbejdsforhold i Danmark. Undersøgelsen, der er den første beskrivelse af de reelle arbejds- og økonomiske vilkår i musikbranchen, baserer sig fra resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. 

LÆS MERE

Toptalenter i Københavns Kommune

Tænketanken Mandag Morgen gennemfører sammen med konsulenthuset Mannaz i 2023 og 2024 et tværgående udviklingsforløb for Københavns Kommunes toplederpipeline. Forløbet har som ambition, at kommunens topledertalenter får de bedst mulige forudsætninger for at mestre en både faglig, strategisk og personalemæssig ledelsesrolle i fremtiden samt gøre det på en facon, der sikrer, at de både selv, forvaltningerne i kommunen samt interne og eksterne samarbejdspartnere, lykkes.

 

LÆS MERE
Tilbage til vidensfelt