TILBAGE TIL VIDENSFELT

Projektkatalog

Oplæg om de nye politiker- leder- og medarbejderroller

Tænketanken Mandag Morgen arbejder baseret på konkrete erfaringer og cases med at definere, hvad det er for nye styringsmekanismer, der skal til for at vi bliver i stand til at gentænke velfærden i en model 2.0. Vi har en veludviklet model for at tilbyde oplæg med indlagte interaktive processer til kommunernes direktioner, workshops, lederseminarer, chefgruppemøder, byrådsseminarer mv. og dermed levere grundlaget for at den enkelte kommune kan vurdere sine potentialer og udfordrende områder.

LÆS MERE

Visionsoplæg Vejle Kommune

Tænketanken Mandag Morgen leverer inspirationer til processer om fremtidens politiske versioner i kommunerne i form af kortlægning af trends og udviklingstendenser, der kan få betydning for kommunens udvikling og de lokale prioriteringer.  

LÆS MERE

Bæredygtighedsledelse – Fredensborg Kommune

Tænketanken Mandag Morgen har både i Fredensborg Kommune og andre kommuner hjulpet med de interne strategiprocesser omkring bæredygtighedsledelse i forhold til direktioner, ledergrupper og chefgrupper.

LÆS MERE

Velfærdens Innovationsdag

I ni år i træk indtil 2020 samlede Tænketanken Mandag Morgen hvert år over 1.000 velfærdsaktører fra alle sektorer i Danmark og Norden til en årlig lederkonference om innovation af velfærdssamfundet. Konferencen bestod både af ministertaler og debat, workshops, løsningsgallerier og messestande.

LÆS MERE

Velfærdsudvikling i Region Hovedstaden gennem samskabte offentlige løsninger

Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte i 2019 et 2-dages kursus for regionens ledelse og medarbejdere om udvikling af fremtidens offentlige løsninger gennem solide og involverende partnerskaber med en lang række samfundsaktører. Med udgangspunkt i regionens egen strategi og udviklingsprojekter fokuserede kurset på at træne regionens ansatte i at designe og drive innovative, borgernære og økonomisk robuste projekter på tværs af sektorer, organisationer og fagligheder.

LÆS MERE

Århuskompasset

Tænketanken Mandag Morgen faciliterede i 2020 en proces for Aarhus Kommune, der skulle hjælpe medarbejdere, ledere, borgere og politikere med at forstå og tackle de kulturforandringer og nye dilemmaer, der ville være til stede, da kommunen samme år gennemførte en række gennemgribende forandringer og en ny forståelsesramme i kommunen.

LÆS MERE

Kommune forfra – Århus gentænker velfærden

Kommune Forfra er et debatoplæg udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for Aarhus kommune i 2015, men stadig helt aktuelt. Publikationen henvender sig blandt andet til de politikere, som skal udvikle politikken for fremtidens velfærd, og til de kommunale ledere og medarbejdere, som skal udmønte velfærden i hverdagen sammen med borgerne. Kommune Forfra indeholder både interviews, debat-spørgsmål og kontante anvisninger.

LÆS MERE

5 pejlemærker for fremtidens ældreliv

Tænketanken Mandag Morgen står bag debatoplægget ‘Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv’, der sætter spot på de nødvendige omstillinger for fremtidens ældrepolitik. Debatoplægget samler op på indsigter fra en række policy labs fra projektet Nye Dage – fremtidens ældreliv og fremsætter fem pejlemærker for hvordan vi kan omstille ældrepolitikken.

LÆS MERE
TILBAGE TIL VIDENSFELT