Nyheder fra Tænketanken Mandag Morgen

Ny undersøgelse skal tage temperaturen på hverdagsdemokratierne


Det danske demokrati udspiller sig ikke kun på Christiansborg. Det udspiller sig – og bygger på – en lang række af minidemokratier i vores hverdag, bestående af alt fra elevråd til andelsforeninger og sportsklubber. Med en ny undersøgelse, der er den første af sin slags, skal vi sammen med TrygFonden tage temperaturen på hverdagsdemokratierne i Danmark.

Undersøgelsen udkommer i efteråret 2023.

Ny undersøgelse sætter fokus på unges frirum


Vi har i Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med DUF lavet undersøgelsen: Frirum som værn mod mistrivsel. – En undersøgelse af unges frirum fra præstations- og forventningspres, og hvordan frirum kan være en del af løsningen på unges stigende mistrivsel

Undersøgelsen viser blandt andet, at hver fjerde ung kæmper med at finde frirum i hverdagen. 

LÆS ANALYSEN

Grønbog for et bæredygtigt energisystem – sådan frigør vi os fra Putins fossile brændsler


Et løsningskatalog til hvordan Danmark og EU accelererer den grønne omstilling i frigørelsen fra russisk gas og olie. Grønbogen fremlægger en ambitiøs energiplan, som med udgangspunkt i 25 hovedanbefalinger skal vejlede beslutningstagerne til at få gennemført en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi.

LÆS GRØNBOGEN

Nyt debatoplæg om overset spiseforstyrrelse blandt børn og unge


Det er et kæmpe paradoks at en af de mest udbredte spiseforstyrrelser, samtidig er en af de mest oversete. Derfor har Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser og Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra Helsefonden sat fokus på Binge Eating Disorder (BED) blandt børn og unge. I debatoplægget kan du blive klogere på BED og de udfordringer børn og unge med BED møder.

LÆS DEBATOPLÆGGET

Tænketanken samler 800 unge til techkonference i København


TechReal – Ungdommens techtopmøde er et initiativ, der skal styrke digital dannelse hos elever på ungdomsuddannelser.

12. Oktober samler vi unge fra hele landet til at diskutere og reflektere over, hvordan vi i Danmark skaber verdens mest velfungerende, digitaliserede demokratiske samfund.

Vi har netop åbnet for tilmelding

LÆS MERE OG TILMELD

Debatrække om EU


Vær med, når vi sætter tidens vigtigste Europapolitiske spørgsmål til debat! Fire morgener frem mod Europa-dagen d. 9. maj bliver vi klogere på og diskuterer højaktuelle emner om EU og Danmarks rolle i det europæiske samarbejde. Det gælder alt fra både krig, klima og demokrati. Vi offentliggør løbende navne og debattører. Læs mere om de enkelte arrangementer og tilmeld dig nedenfor.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Kort og godt om: Det gode børneliv – ifølge børnene


Tænketanken Mandag Morgen og LEGO fonden har lavet en lettere, mere visuel og legende digital version af undersøgelsen ’Det gode børneliv – ifølge børnene’, som samler de vigtigste resultater i et nemt og overskueligt format. Gå på opdagelse her.

LÆS UNDERSØGELSEN

Nyt anbefalingskatalog: sådan skaber vi stærkere nordiske civilsamfund


Som en del af det første Nordiske Topmøde for Civilsamfund, har Tænketanken Mandag Morgen engageret mere end 250 eksperter, beslutningstagere og topledere i civilsamfundet fra hele Norden. Med baggrund i dette omfattende forløb præsenteres nu 11 anbefalinger til, hvordan vi skaber stærkere civilsamfund, og øger det tværnordiske civilsamfundssamarbejde.

LÆS ROAD MAPS 2022+ HER

Debatter om Europæernes digitale fremtid


I projektet ”Europæernes digitale fremtid” diskuterer vi, hvordan vi kan imødekomme nogle af de mest aktuelle problemstillinger og udfordringer, som den digitale udvikling rejser. Dette sker gennem tre digitale debatter, som afholdes i løbet af januar og februar.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Danskernes digitale liv


Ny befolkningsundersøgelse afdækker danskernes holdning til den teknologiske udvikling.
Befolkningsundersøgelsen tager borgernes briller på og giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale teknologiske udvikling. Det er den første danske befolkningsundersøgelse, der kigger på forholdet mellem digitale kompetencer og tillid, bekymringer og ansvarsplacering.

LÆS UNDERSØGELSEN

Nordic Circular Summit


Tænketanken mandag morgen har researchet og produceret dette års magasin til Nordic Circular Summit, hvor omkring 1500 deltagere fra hele Norden samles til at finde nye veje for at accelerere den cirkulære økonomi på tværs af sektorer, brancher og landegrænser. Magasinet indeholder bl.a. en række interviews med Nordiske og internationale ”thought leaders”, konference-program, citatmosaikker og tendensartikler.

LÆS MAGASINET

Nordisk topmøde for civilsamfund 2021


Tænketanken Mandag Morgen afholdt i sidste uge det første Nordiske Topmøde for Civilsamfund nogensinde. Under det danske formandsskab for Nordisk Råd satte vi 150 generalsekretærer, ministre, bestyrelsesformænd og andre beslutningstagere fra alle 8 nordiske lande stævne til en nyskabende hybridkonference for at debattere, hvordan vi styrker de nordiske velfærdsamfund gennem mere robuste og bidragende civilsamfund. Som optakt til topmødet havde vi udviklet et rammesættende politisk debatoplæg.

LÆS OM PARTNERSKABET BAG, TILGÅ MATERIALERNE OG SE OPTAGELSER FRA TOPMØDET

Den nye magtudredning


Hvordan skal den nye magtudredning se ud? Hvem skal involveres? Hvilke temaer skal den tage fat om? Og hvad skal der komme ud af den? Det var nogle af de spørgsmål, Tænketanken Mandag Morgen og Københavns Universitet satte til debat sammen med ca. 50 forskere, civilsamfundsaktører, medier og politikere til et debatmøde om rammerne for den nye magtudredning.

Se optagelser af debatmødet

Verdensmålsugen 2021


Over tre dage afholdte Tænketanken Mandag Morgen sammen med Altinget, Global Compact Network Denmark og 2030-panelet Verdensmålsugen. Verdensmålsugen er et årligt topmøde, som stiller skarpt på det danske arbejde med FN’s verdensmål og inspirerer til videre handling med bæredygtig omstilling og udvikling.

LÆS MERE

4-byernes bidrag til Reformkommissionen


Tænketanken Mandag Morgen, København, Aarhus, Aalborg og Odense er gået sammen om hjælpe forslag og ideer på vej til løsning af de svære samfundsudfordringer, som har udfordret os i mange år . Det gælder bl.a. de godt 50.000 unge, som hverken er i uddannelse eller job. Det er blevet til et katalog med 61 forslag og idéer, som er blevet overrakt Reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen.

LÆS KATALOGET
SE OVERRÆKKELSEN
Fremtidens grønne arbejdsmarked

Ny definition på grønne kompetencer og jobs


Projektet ”Fremtidens grønne arbejdsmarked” lancerede i dag første bud på en definition af grønne kompetencer og jobs. Definitionen indgår i det fortsatte arbejde af projektet, der bl.a. skal kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked, og beskrive, hvad der skal til, for at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer.

LÆS DEFINITIONEN

Ny rapport om digital grøn omstilling


Hvordan kan vi fra politisk hånd bidrage til at accelerere den grønne omstilling via digital teknologi? Det har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt på vegne af Nordisk Ministerråd i rapporten ”Enabling the Digital Green Transition”. I rapporten afdækker vi hvilke policies der formår at integrere det digitale og grønne, hvilke styrkepositioner vi har i Norden-Baltikum og præsenterer en række anbefalinger til de politiske beslutningstagere i hele regionen.

LÆS RAPPORTEN

Ny, landsdækkende undersøgelse: Det gode børneliv – ifølge børnene


Hvis Danmark skal være verdens bedste sted for børn at vokse op i, er det vigtigt, at vi lytter til, hvad børnene selv har at sige om deres liv. Læs her bl.a. om, hvad børnene mener en god familie er, hvad der skal til for at trives i skolen, og hvilken værdi det digitale giver børnene.

LÆS ANALYSEN

Ny analyse: Unges holdninger til tech


Tænketanken Mandag Morgen har udarbejdet en undersøgelse om de unges holdninger til tech. I den digitale analyse kan du blive klogere på de unges syn på og refleksioner omkring otte digitale samfundsudfordringer. Analysen sætter både fokus på, hvor bekymrede de unge er om emnerne, samt hvem de mener, har det største ansvar: Techvirksomhederne, politikerne eller individet.

LÆS ANALYSEN
Fremtidens grønne arbejdsmarked

Fremtidens grønne arbejdsmarked


Projektet “Fremtidens grønne arbejdsmarked” som Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med CONCITO er i gang. Projektets overordnede formål er at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked, og beskrive, hvad der skal til, for at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer, og for at beskæftigelsen sikres i overgangen til et grønnere samfund.

Vil du vide mere om projektet så kontakt senioranalytiker Marie Langmach på ml@mm.dk.

unges trivsel under corona

Ungelivet under og efter corona – Sønderborgs unges egne perspektiver


Vi har sammen med Sønderborg Ungdomsråd inddraget kommunens unge i snakken om coronakrisens konsekvenser. Gennem workshops på kommunens ungdomsuddannelser peger Tænketanken Mandag Morgen og Sønderborg Ungdomsråd sammen med de unge sønderborgensere på 8 corona-relaterede bekymringer, som fylder hos de unge. Samtidigt peger de unge selv på en lang række tiltag, der kan få bugt med disse bekymringer.

LÆS PUBLIKATIONEN

Ifølge børnene: Det gode skoleliv er en god klasse, hvor ingen holdes udenfor


I anledning af, at børnene vender tilbage på skolebænken, løfter vi endnu sløret for nogle af resultaterne fra undersøgelsen ”Det gode børneliv – ifølge børnene”. Vi har spurgt mere end 1.700 børn fra 0.-10. klasse, hvad der er vigtigt for et godt skoleliv. Her er det især fællesskabet og vennerne, som børnene peger på som vigtige, og undervisningen er spændende, når man lærer noget, man kan bruge til noget.

Den samlede analyse præsenteres til september.

LÆS PRESSEMEDDELELSEN
LÆS FAKTAARKET

Bryd Barrieren – En analyse af, hvordan flere unge i udsatte positioner kommer med i positive fællesskaber


Mange unge, særligt unge i udsatte positioner, har lidt et stort knæk i trivslen, mens deres idrætsforeninger, ungdomsskoler og fritidsjobs har været delvist lukkede under coronakrisen. Tænketanken Mandag Morgen og Red Barnet peger i en ny analyse på 10 barrierer, der skal nedbrydes, hvis udsatte unge i højere grad skal blive en del af fritidsfællesskaberne.

LÆS ANALYSEN

Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden offentliggør i dag de første resultater i undersøgelsen ’Det gode børneliv – ifølge børnene’


Vi har spurgt mere end 1.700 børn fra 0.-10. klasse, hvad der er vigtigt for et godt familieliv. Resultaterne viser bl.a., at det er afgørende for børn at føle sig elsket og blive hørt og set af sin familie. Og så peger resultaterne på, at børn, der laver sjove ting sammen med familien, har højere trivsel, føler sig mindre ensomme og ser lysere på fremtiden.

Den samlede analyse præsenteres til september.

LÆS PRESSEMEDDELELSEN
LÆS FAKTAARKET

Bystrategisk udsyn


Den 3. juni fandt konferencen Bystrategisk Udsyn sted med fokus på værdien af blandede byer. Over 250 eksperter, beslutningstagere og praktikere deltog i hybrid-konferencen, der fandt sted fysisk i Århus og i resten af landet virtuelt. Tænketanken Mandag Morgen har igen bistået Landsbyggefonden med at konceptudvikle og levere konferencen. Den næste i rækken stiller skarpt på ”den grønne by”

LÆS MERE

Case-magasinet GREEN IMPACT TECHNOLOGIES


I magasinet dykkes ned i hvordan danske virksomheder anvender nye teknologier til at drive den grønne omstilling. Fra selvkørende data-drevne landbrugsrobotter hos AGROINTELLI til næste generation af kernereaktorer og bæredygtig energi hos Seaborg Technologies.

Magasinet udgives af Digital Hub Denmark og Tænketanken Mandag Morgen har stået for research, artikler og design.

Indspark til nye reformer på arbejdsmarkedet


Landets fire største byer: København, Odense, Aalborg og Aarhus er gået sammen om at bidrage til kommissionen for 2. generationsreformer.  Byerne ved hvor skoen trykker, og har viden om både løsninger og barrierer, som er relevante i det videre reformarbejde. For at bringe den viden i spil, hjælper Tænketanken Mandag Morgen de fire byer med at indsamle og formidle konkrete forslag til kommissionen via en række workshops og på en konference ultimo september i Altinget/Mandag Morgens gård i København, hvor byernes forslag afleveres til kommissionen.

LÆS PRESSEMEDDELELSEN

Tænketanken Mandag Morgen søger ny projektchef – er det dig?


Er du nysgerrig på at forstå og bidrage til samfundets store udfordringer? Er du motiveret af at skabe indsigt og løsninger for mennesker og samfund? Og har du særlig viden om og erfaring med velfærdsudvikling?

Tænketanken Mandag Morgen søger en ny projektchef – læs mere og søg inden den 18. juni.

SE JOBOPSLAGET

Lokaldemokrati i nybrud


Hvordan står det til med borgerinddragelsen i kommunerne anno 2021? Hvilke barrierer og potentialer oplever kommunerne? Og hvilken rolle har kommunaldirektøren? Det er nogle af de spørgsmål, Tænketanken Mandag Morgen sammen med Kommunaldirektørforeningen forsøger at besvare i en ny undersøgelse ’Lokaldemokrati i nybrud’, som offentliggøres i dag. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema blandt landets kommunaldirektører, seks interviews samt en workshop med seks kommunaldirektører.

LÆS INDSIGTERNE

EU-KAMPEN OM DE KLOGE MILLIARDER


I samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet har Tænketanken Mandag Morgen produceret podcastserien “EU-KAMPEN OM DE KLOGE MILLIARDER”. Undervejs i de tre podcasts kommer vi bag om de afgørende politiske forhandlinger om det nye forsknings- og innovationsprogram Horizon EU og programmets visioner for en bæredygtig fremtid og et mere innovativt Europa.

LYT HER

Grøn omstilling kræver grønne kompetencer og grønt arbejdsmarked


Tænketanken Concito og Tænketanken Mandag Morgen går sammen om stort strategisk projekt, der skal kortlægge behovet for grønne kompetencer og grøn opkvalificering på det danske arbejdsmarked, for at vi kan nå i mål med den grønne omstilling og sikre udnyttelsen af et historisk stort potentiale for eksport og beskæftigelse.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond, samt PensionDanmark og vil løbe over to år.

LÆS MERE

Aarhuskompasset


I 2019 besluttede Aarhus Kommune at sige endegyldigt farvel til New Public Management og finde en ny fælles forståelsesramme. Tænketanken Mandag Morgen har hjulpet Aarhus Kommune i processen med at nytænke kommunens ledelse, styring og velfærdsudvikling, så fokus er på det, der tydeligt giver værdi for borgerne og samfundet. Resultatet er Publikationen Aarhuskompasset, der oversætter den nye forståelsesramme til fire veje: Nye veje til at lytte, løse, lære og lede. Aarhuskompasset er fyldt med vigtige dilemmaer og gode eksempler på ståsteder og veje at gå, hvis man ønsker en kommune, der sætter borgeren før systemet. Et enigt byråd har tilsluttet sig Aarhuskompasset.

LÆS PUBLIKATIONEN

Trivsel og leg ifølge børnene – et systematisk litteraturstudie


Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med LEGO Fonden taget første skridt i projektet om ”Det gode børneliv – ifølge børnene” med et systematisk litteraturstudie, der skaber et overblik over den nyere børneforsknings svar på spørgsmålet: Hvordan oplever børn selv deres trivsel og leg i hverdagen?

Studiet inkluderer 61 studier publiceret i perioden 2015-2020 fra Danmark, Sverige og Norge, hvor børn og unge i skolealderen (ca. 6-16 år) indgår som respondenter og selv rapporterer deres erfaringer, holdninger og oplevelser.

LÆS LITTERATURSTUDIET

Årsager til ikke at stemme, og hvad vi kan gøre ved det


I en ny undersøgelse dykker Tænketanken Mandag Morgen ned i årsagerne til ikke at stemme, og foreslår initiativer, der kan øge valgdeltagelsen frem mod kommunal- og regionsrådsvalget i år.

Undersøgelsen er finansieret af Kommunernes Landsforening, Danske Regionerne, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.

LÆS UNDERSØGELSEN

Nordisk topmøde for civilsamfund


På bevilling af Nordisk Ministerråd afholder Tænketanken Mandag Morgen sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde det første nordiske topmøde for civilsamfund af sin slags – med et særligt fokus på udsatte voksne og unge på tærsklen til voksenlivet.
Formålet er at styrke videndeling, debat og fælles visionsskabelse for civilsamfundets engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel.

Hvilken værdi oplever kommunerne ved borgerinddragelse?


Tænketanken Mandag Morgen er gået sammen med Kommunaldirektørforeningen om at undersøge værdien af borgerinddragelse i kommunerne. Undersøgelse skal gennem survey, interviews og workshop kaste lys på, hvordan kommunerne arbejder med borgerinddragelse, hvilken rolle kommunaldirektøren indtager, og hvilke barrierer, der står i veje for de gode, demokratiske borgerinddragelsesprocesser.

Mandag Morgens strategidirektør, Lisbeth Knudsen, præsenterer undersøgelsens resultater på Kommunaldirektørforeningens landsmøde den 6. maj.

Kontakt souschef og senioranalytiker, Mathias Heilesen, på mkh@mm.dk for mere info.

Hvordan ser det gode børneliv ud – ifølge børnene?


I løbet af 2020 og 2021 kaster Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden lys på børns opfattelse af det gode børneliv i en ny og omfattende national undersøgelse.

Der er tale om den største nationale undersøgelse af sin slags i nyere tid, hvor et repræsentativt udsnit af danske børn fra 0. til 10. klasse i hele landet deltager.

I undersøgelsen er børneperspektivet i centrum. Vi bruger alderstilpassede auditive og tekstlige spørgeskemaer til ca. 1.800 børn, og vi supplerer med dybdegående interviews og mobiletnografiske metoder for at forstå, hvad børn på tværs af hele skolealderen lægger vægt på i et godt børneliv, og hvilken rolle leg og legende læring spiller.

Undersøgelsen understøttes og kvalificeres af en følgegruppe med førende børneforskere og -eksperter fra bl.a. DPU, KU, Børns Vilkår og Børnerådet, der giver faglig og metodisk sparring gennem hele forløbet.

Resultaterne lanceres og diskuteres sammen med en bred kreds af politikere, fagprofessionelle, interesseorganisationer og eksperter i efteråret 2021.

Vil du gerne vide mere om undersøgelsen? Så kontakt projektleder Mathias Heilesen på mkh@mm.dk.

Hvordan lærer vi som samfund og mennesker at leve med algoritmer og kunstig intelligens på den gode måde?


Tænketanken Mandag Morgen er med i et ambitiøst forsknings- og oplysningsprojekt med navnet “Algoritmer, Data og Demokrati”. Projektet er finansieret af en bevilling fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Det har en forskningsdel med et budget på 80 mio. kr. under ledelse af professor Sine Nørholm Just, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, og en oplysnings- og formidlingsdel på 20 mio. kr. under ledelse af chefredaktør Lisbeth Knudsen fra Tænketanken Mandag Morgen. Professor David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet er udpeget som videnskabelig rådgiver på projektet og skal hjælpe til at sikre integrationen mellem forsknings- og oplysningsprojektet.

Med forenede kræfter fra civilsamfund, offentlig og privat sektor er det målet at sprede viden og øge befolkningens bevidsthed og engagement i algoritmernes og digitaliseringens indflydelse på vores liv og samfund.

LÆS MERE

Digital grøn omstilling i de Nordisk-baltiske lande


Nordisk Ministerråd ønsker at rette fokus på, hvordan den digitale grønne omstilling i de Nordisk-Baltiske lande kan accelereres af nye policy-tiltag.

Vi er i Tænketanken Mandag Morgen blevet tildelt opgaven med at stå i spidsen for denne vidtrækkende analyse, der skal kortlægge aktuelle policy-tiltag, identificere styrkepositioner og barrierer og ikke mindst etablere og involvere et bredt forankret ekspert-community på tværs af 11 lande.

Analyser, rapport og tilknyttede events bliver leveret i samarbejde med dygtige folk fra Nordic Sustainability, Lead Sustainability og Smart City Insights og med dedikeret sparring fra Digitaliseringsstyrelsen.

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid


Da samfundet lukkede ned i foråret, reagerede kommuner, regioner og civilsamfund ved at åbne op for en hidtil uset innovationskraft for at holde hånden under samfundets udsatte.

Sammen med Bikubenfonden har Tænketanken Mandag Morgen set nærmere på dette i vores analyse ’Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid’

LÆS RAPPORTEN

Kickoffkonference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation


I samarbejde med Uddannelses og Forskningsstyrelsen udarbejder og afvikler Tænketanken Mandag Morgen den virtuelle konference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation. Konferencen finder sted d. 25.-26. november 2020

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier


Med jævne mellemrum opstår der en engageret og stærk debat om eksempler på indhold, som danskerne offentliggør på sociale medier. Mens regeringen arbejder på højtryk for at finde modeller for regulering af de sociale platformes indhold, har Tænketanken Mandag Morgen, i samarbejde med Megafon, undersøgt danskernes tolerancegrænser og holdninger til regulering og ytringsfrihed på de sociale platforme. Det er blevet til en landsdækkende survey, interviews med eksperter og et debatarrangement.

LÆS RAPPORTEN
SE DEBATTEN

Verdensmestre i fleksibilitet?


I Danmark bryster vi os ofte af at være verdensmestre i det fleksible arbejdsmarked. Men meget tyder på, at vi står over for en række forandringer, som vil være så omfattende, at også det danske fleksible arbejdsmarked, som vi kender det i dag, vil komme under pres. Sammen med en række partnere har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt kerneudfordringer på fremtidens arbejdsmarked, og taget debatten om, hvorvidt det danske arbejdsmarked følger godt nok med tiden.

LÆS RAPPORTEN
SE DEBATTEN

Marginaliserede vælgere


Tænketanken Mandag Morgen er i samarbejde med Kommunernes landsforening(KL), Danmarks almene boliger(BL) og DUF ved at undersøge hvorfor nogle dele af samfundet vælger ikke at deltage i demokratiet. Vi ved på baggrund af tidligere forskning, hvem disse personer drejer sig om, men vi ved endnu ikke, hvorfor de vælger ikke at stemme. Denne undersøgelse vil derfor forsøge at afdække bevæggrundene hos de af samfundet, som falder udenfor den demokratiske deltagelse.

SENESTE UDGIVELSE

DET SENESTE ÅR HAR VI SAMARBEJDET MED