Tilbage til Vidensfelt

Projektkatalog

Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv

Tænketanken Mandag Morgen står bag debatoplægget Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv, der sætter spot på de nødvendige omstillinger for fremtidens ældrepolitik. Debatoplægget samler op på indsigter fra en række policy labs fra projektet Nye Dage – fremtidens ældreliv og fremsætter fem pejlemærker for hvordan vi kan omstille ældrepolitikken.

LÆS MERE

Kodeks for god sundhedsformidling 

Tænketanken Mandag Morgen har med støtte fra TrygFonden samlet en række centrale aktører på sundhedsområdet og fået input til et kodeks for god sundhedsformidling, der skal højne kvaliteten af sundhedsformidlingen i samfundet. Kodekset indeholder vejledende retningslinjer, som alle med ansvar for sundhedsformidling tilbydes at tilslutte sig.

LÆS MERE

Sammenhæng i sundhedsvæsenet – det mener danskerne 

Tænketanken Mandag Morgen stiller med denne analyse skarpt på, hvad der ifølge danskerne skal til for at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og hvor de oplever, at det halter i dag. Analysen giver et billede af en befolkning, som efterspørger større videndeling, klarere ansvarsfordeling og færre kontaktflader i sundhedssystemet, og som kalder på handling fra både kommunale, regionale og statslige aktører.

LÆS MERE

Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

Tænketanken Mandag Morgen har sammen med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser indsamlet, gennemgået og formidlet den eksisterende viden om BED blandt børn og unge i Danmark samt sat problematikken på dagsordenen. Det resulterede blandt andet i et debatoplæg, en podcast, en rundbordssamtale med nøgleaktørerne samt det første danske litteraturstudie om behandling af børn og unge med BED og subklinisk BED.

LÆS MERE

Fra Marlboromanden til kvinden med e-cigaretten 

Tænketanken Mandag Morgen kulegravede i 2019 tobaksindustriens aktuelle markedsføringsmetoder med et særligt fokus på industriens offentligt erklærede strategiskifte til produkter med såkaldt reduceret eller ingen helbredsrisiko og med et særligt fokus på de unge. I rapporten ‘Fra Marlboromanden til kvinden med e-cigaretten – 360 grader rundt om tobaksindustriens strategiskifte’ klarlægger vi tobaksindustriens strategiskifte i Danmark.

LÆS MERE

Stigende usikkerhed om sundhed – det mener danskerne 

Tænketanken Mandag Morgen stiller i denne analyse skarpt på, hvordan danskerne håndterer og reagerer på den øgede mangfoldighed af kilder og information på sundhedsområdet.

LÆS MERE

Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne 

I rapporten Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne tager Tænketanken Mandag Morgen temperaturen på danskernes holdninger til forebyggelse på sundhedsområdet og undersøger, hvor og hvordan danskerne ønsker hjælp til at leve sundere gennem tiltag og regulering. Den tester også, hvordan danskernes holdninger har ændret sig, siden tilsvarende undersøgelser er blevet gennemført siden 2007.

LÆS MERE

Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne 

Med projektet Sundhedsvæsnet – ifølge danskerne gennemførte Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med TrygFonden den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen, hvor mere end 6000 danskere blev spurgt om deres forhold og forventinger til sundhedsvæsenet. Projektet blev gennemført i 2016.

LÆS MERE
Tilbage til Vidensfelt