Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at det velfærdssamfund, vi kender i dag, vil blive stærkt udfordret i de kommende år. Det handler ikke alene om penge, men også om hænder og hoveder til at sikre, at både sundhedssektoren, psykiatrien og omsorgs- og plejesektoren kan fastholde og udbygge den kvalitet, som der allerede i dag sættes spørgsmålstegn ved. Antallet af ældre og kronikere stiger voldsomt i de kommende år frem mod 2050. Forekomsten af unge og ældre borgere med mentale helbredsproblemer, psykiske sygdomme og lidelser er på en bekymrende himmelfart, og udgifterne til det specialiserede socialområde i kommunerne eksploderer.

I Tænketanken Mandag Morgen beskæftiger vi os med, hvordan sundhedssektoren set fra borgerens synspunkt hænger sammen i trekanten mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. Vi kortlægger og formidler, hvordan danskerne ser på vores sundhedsvæsen og på det gode og værdige liv som ældre og som handicappet. Vi engagerer børn og unge i undersøgelser og debatter om trivsel og mental sundhed. Vi analyserer udviklingen omkring brug af sundhedsdata og kunstig intelligens, og vi hjælper med udviklingen af indsatser mod ulighed i sundhed.

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Projektkatalog

Bedre digital sundhed

Danmark investerer kæmpe beløb i udvikling af teknologi, men alt for lidt bliver implementeret og udbredt til gavn for borgere og sundhedspersonale i hele landet. Vi har i Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Health Tech Hub Copenhagen siden starten af året kortlagt barrierer og strukturelle løsningsforslag til, hvordan Danmark får skabt et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen med digital sundhed.

LÆS MERE

Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv

Tænketanken Mandag Morgen står bag et debatoplæg, der kaster lys på de nødvendige omstillinger for fremtidens ældrepolitik. Debatoplægget samler op på indsigter fra en række policy labs fra projektet Nye Dage – Fremtidens Ældreliv og fremsætter fem pejlemærker for, hvordan vi kan omstille ældrepolitikken.

LÆS MERE

Kodeks for god sundhedsformidling 

Tænketanken Mandag Morgen samlede i 2019 en række centrale sundhedsaktører i landet for at udvikle et kodeks for god sundhedsformidling, der skal højne kvaliteten af sundhedsformidlingen i samfundet. Kodekset indeholder vejledende retningslinjer, som alle med ansvar for sundhedsformidling tilbydes at tilslutte sig.

LÆS MERE

Sammenhæng i sundhedsvæsenet – det mener danskerne 

Tænketanken Mandag Morgen har i en stor landsdækkende undersøgelse kortlagt, hvad der i følge danskerne skal til for at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og hvor de oplever, at det halter i dag. Analysen tegner et billede af en befolkning, der efterspørger større videndeling, klarere ansvarsfordeling og færre kontaktflader i sundhedssystemet.

LÆS MERE

Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

Tænketanken Mandag Morgen har sammen med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser indsamlet og formidlet den eksisterende viden om Binge Eating Disorder (BED) blandt børn og unge, og sat problematikken på dagsordenen. Blandt andet gennem debatoplæg, en podcast og en rundbordssamtale med nøgleaktører, samt via det første danske litteraturstudie om behandling af børn og unge med BED og subklinisk BED. 

LÆS MERE

Fra Marlboromanden til kvinden
med
e-cigaretten
 

Tænketanken Mandag Morgen kulegravede i 2019 tobaksindustriens markedsføringsmetoder med et særligt blik på industriens erklærede strategiskifte til produkter med såkaldt reduceret eller ingen helbredsrisiko og med et særligt fokus på de unge.

LÆS MERE

Stigende usikkerhed om sundhed – det mener danskerne 

Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med TrygFonden stod i 2017 bag en analyse, der stiller skarpt på, hvordan danskerne håndterer og reagerer på den øgede mangfoldighed af kilder og informationsstrømme på sundhedsområdet. Analysen er baseret på en mindre befolkningsundersøgelse, der blev gennemført som et webbaseret survey.

LÆS MERE

Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne 

Tænketanken Mandag Morgen kortlagde i 2017 i samarbejde med Trygfonden i en landsdækkende undersøgelse, hvor og hvordan danskerne ønsker hjælp til at leve sundere gennem tiltag og regulering, samt hvordan danskernes holdninger har ændret sig siden tilsvarende undersøgelser gennemført siden 2007.

LÆS MERE

Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne 

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte i et samarbejde med Trygfonden i 2016 den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen, hvor mere end 6000 danskere blev spurgt om deres forhold og forventninger til sundhedsvæsenet.

LÆS MERE

Fagprofessionelle netværk inden for sundhed

Tænketanken Mandag Morgens fagprofessionelle netværk sætter rammerne om faglige diskussioner om sundhed i et fortroligt forum. Vi bringer nøglepersoner og ledere fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder sammen fem gange årligt, og faciliterer møder, der er oplysende, saglige, aktuelle og personlige således, at du bliver udfordret og får indsigt i den nyeste udvikling inden for netop sundhedsområdet med input fra førende eksperter og beslutningstagere.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.