Person med telefon

Algoritmer, Data og Demokrati

ADD-projektet er et 10-årigt projekt, der arbejder for at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog. Projektets vision er, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og databrug i samfundets bærende institutioner og beslutningsprocesser.

LÆS MERE
innovation på socialområdet

Innovation på Socialområdet – læring i en krisetid

Analysen sætter fokus på innovation på socialområdet og de væsentlige forandringer, der har taget form under coronakrisen. Det har vi gjort for at forstå, hvad vi kan lære om innovation på socialområdet af coronakrisen, og hvilke positive forandringer vi skal videreføre i tiden efter.

LÆS MERE
Aarhus kompasset

Aarhus kompasset

I 2019 besluttede Aarhus Kommune at sige endegyldigt farvel til New Public Management og finde en ny fælles forståelsesramme. Tænketanken Mandag Morgen har hjulpet Aarhus Kommune i processen med at nytænke kommunens ledelse, styring og velfærdsudvikling, så fokus er på det, der tydeligt giver værdi for borgerne og samfundet. Aarhuskompasset er fyldt med vigtige dilemmaer og gode eksempler på ståsteder og veje at gå, hvis man ønsker en kommune, der sætter borgeren før systemet.

LÆS MERE
Nordisk topmøde for civilsamfund

Nordisk topmøde for civilsamfund

Topmødet har til formål at styrke vidensdeling, debat og fælles visionskabelse for civilsamfundets engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel og realiseringen af den fælles nordiske prioritering om et socialt og bæredygtigt Norden. Der fokuseres på den del af civilsamfundet, som beskæftiger sig med gruppen udsatte voksne samt unge på tærsklen til voksenlivet.

LÆS MERE
Vores Stemmer

Vores Stemmer

Demokratiet kan ikke tages for givet. Det skal udvikles, så det fortsat er relevant og meningsfuldt for de borgere, det er til for. Det kræver en ny form for politisk samtale; nye måder, som borgerne kan deltage i de politiske beslutningsprocesser på og en anden dialog mellem borgere og politikere. I VoresStemmer samler vi centrale aktører om at gentænke den demokratiske samtale og skubber på udviklingen gennem konkrete aktiviteter. Vi skal afprøve nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.

LÆS MERE
Digital borgerinddragelse i Aarhus kommune
LÆS MERE
Tobaksindustriens strategiskifte
LÆS MERE
Nyt vidensgrundlag om udsatte unge i Holbæk                                              
LÆS MERE
Bedre samspil mellem politikere og administration
LÆS MERE
Kodeks for god sundhedsformidling
LÆS MERE
Holdninger til sundhedsinformation
LÆS MERE
Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet
LÆS MERE
Kulturanalysen
LÆS MERE
Vores Stemmer
LÆS MERE
Kulturanalysen
LÆS MERE
#Misinformation #Propaganda #FakeNews
LÆS MERE
Mange sandheder om sundhed
LÆS MERE
Industri 4.0 i praksis
LÆS MERE
Kommune forfra
LÆS MERE
Forebyggelse ifølge danskerne
LÆS MERE
Fremtidens kost
LÆS MERE

DET SIDSTE ÅR HAR VI SAMARBEJDET MED