Tilbage til Vidensfelter

Fra kanten til fællesskabet

Vi tror på…

I Tænketanken Mandag Morgen kortlægger og formidler vi den udvikling, så…

Projektkatalog for de seneste fem år

Et stærkere nordisk civilsamfund på socialområdet

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Nordisk Folkemødestafet

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Nordisk Civilsamfundsplatform

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Nordisk topmøde for civilsamfund / Road Maps 2022+ 

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Bryd barrieren

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Nye veje i indsatsen – 4-byernes bidrag til reformkommissionen

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Innovation i ungeorganisationer 

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Unge på kanten sammen om nye løsninger 

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Når valgfesten udebliver

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Bystrategisk Udsyn konferencerække med Landsbyggefonden 

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere

Nyt vidensgrundlag om udsatte unge i Holbæk 

Indsæt projektbeskrivelse

Læs mere
SE ALLE PROJEKTER

Ressourcepersoner

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Nana Holstein
Senioranalytiker

naho@mm.dk

LOGOER PÅ SAMARBEJDSPARTNERE